Vil verne Van Mijenfjorden

Klima- og miljødepartementet ber Sysselmannen utarbeide forslag om utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i Svea, ved Van Mijenfjorden. Regjeringen foreslår å utvide verneområdet i og rundt fjorden.
Publisert

Regjeringens mål er at Svalbard skal være ett av verdens best forvaltede villlmarksområder. Det krever at vi iverksetter tiltak for å håndtere klimaendringer og økende ferdsel. Vern av områdene for isbjørn i Van Mijenfjorden er en respons på dette, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Verneområder

Vernet vil omfatte Van Mijenfjorden med tilgrensende landområder. Departementet begrunner ønsket om vern blant annet med at Van Mijenfjorden er ett av de få fjordområdene på vestkysten som fortsatt har bra med sjøis om vinteren og våren. Noe som er viktig for både ringsel og isbjørn.

«Hensynet til sårbart dyreliv vil være et viktig hensyn i arbeidet med et forslag til vern av Van Mijenfjorden. Klimaendringer og økende trafikk i området gjør det nødvendig å begrense ferdselen i deler av fjorden i perioder når dyrelivet er særlig sårbart. Områder der det er særlig viktig å vurdere behovet for ferdselsbegrensninger omfatter Rindersbukta og Fritjofhavna, der det er stabil sjøis om vinteren og våren, og breer som ender i fjorden. Dette er viktige kasteområder for ringsel, og dermed også viktige områder for isbjørn. Det er også viktig å unngå annen aktivitet som kan påvirke dyrelivet negativt eller medføre risiko for miljøet», står det i pressemeldingen fra departementet.

Forstyrrelser

Svalbardposten har flere ganger skrevet om forstyrrelser av dyrelivet i området. Fangstmann Tommy Sandal og samboer Elise Strømseng har også ved flere anledninger uttrykt bekymring for både båttrafikken og skuterkjøringen i området rundt Van Mijenfjorden der de driver fangst.

Sandal og Strømseng kjenner både området og utviklingen når det gjelder klima og ferdsel svært godt. De kjøpte fangststasjonen på Akseløya i 2013 og har drevet fangstterrenget der siden 2011.

«En utvidet nasjonalpark vil spenne over en betydelig variasjon i naturtyper og landskapsformer fra de indre fjordområdene og dalførene i øst til Akseløya og Nordenskiöldkysten i sør», skriver Klima- og miljødepartementet.

Ferdselsforbud

Klima og miljødepartementet ber Sysselmannen foreslå nærmere avgrensede områder med begrensninger av ferdsel. Dette gjelder særlig behovet for begrensninger på motorferdsel på sjøisen om våren, forbud mot tungolje som bunkers for skip, og forbud mot isbryting.

Samtidig ber de om at vernebestemmelsene i en utvidet Nordenskiöld Land Nasjonalpark ikke skal være til hinder for at enkelte gjenværende «kalde bygg»i Svea skal kunne stilles til disposisjon for reiseliv eller forskning på linje med forlatte bygg andre stedr på øygruppen.

Både nordkysten av Van-Mijenfjorden og selve fjorden ligger innenfor forvaltningsområde 10. Departementet ber Sysselmannen varsle oppstart av verneplanarbeidet for utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark senest våren 2019.

Powered by Labrador CMS