UiT (Norges arktiske universitet):

Tromsø samler verdenseliten på issmelting og karbonutslipp

Fredag bevilget Norges forskningsråd 1,4 milliarder kroner til opprettelsen av ni nye Sentre for fremragende forskning (SFF). Universitet i Tromsø ble en av vinnerne.

Waggonwaybreen ligger innerst i Magdalenefjorden. Den har vært utsatt for massiv nedsmelting de siste tiårene.
Publisert Sist oppdatert

Antall sentre som får støtte ble kuttet fra 11 til ni, og av disse fikk Norges arktiske universitet i Tromsø to.

Målet er å samle verdens beste forskere på issmelting og karbonutslipp, skriver UiT i en pressemelding.

Sammen skal de forsøke å finne svarene på hvordan den stadig raskere nedsmeltingen av breer og iskapper påvirker klodens karbonregnskap.

Det haster å finne svar, og fredag fikk UiT en svært ettertraktet finansiering av Norges forskningsråd til å samle verdens beste forskere på feltet, heter det videre.

Pengene er garantert for en periode på ti år, noe som skal gjøre det mulig å nå det UiT beskriver som «svært ambisiøse forskningsmål».

Karbonregnskap

UiT Norges arktiske universitet vil nå opprette forskningssenteret iC3 - Centre for Ice, Cryosphere, Carbon and Climate.

Professor Jemma Wadham (t.v.) og førsteamanuensis Monica Winsborrow fra UiT

Senteret skal ledes av professor Jemma Wadham og førsteamanuensis Monica Winsborrow fra UiT, og de skal ha med seg forskere fra blant annet Norsk Polarinstitutt, NORCE og en rekke institusjoner over hele verden.

- Svalbard viktig

- Svalbard er viktig for oss, og UNIS er en av de studiestedene vi ofte samarbeider med. Det er også lagt opp til en rekke tokt med forskningsfartøyet «FF Kronprins Haakon», sier Camilla Brekke, prorektor for forskning og utvikling til Svalbardposten.

Prosjektet var ett av de dyreste i denne søkerunden, men ble kuttet til 155 millioner kroner.

Før oppstart sommeren 2023 må derfor antall tokt og andre utgifter justeres.

Dette er det andre SFF-prosjektet knyttet til Institutt for geovitenskap:

Fra før har de CAGE - Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate.

– Felles for disse miljøene er at de er internasjonalt helt i front på sine fagfelt, og dette viser at vi har noen av de fremste grunnforskningsmiljøene i Norge. Jeg gleder meg til å til å følge denne storsatsningen fremover, sier Brekke.

Større forskningsmiljø

Nedsmeltingen berører mange fagfelt. Derfor kobles det på forskere fra flere ulike disipliner:

– Du må ha forskere som forstår issmelting, forskere som forstår de biologiske og kjemiske prosessene, forskere som jobber med sedimenter og berggrunnen under, og du må ha oseanografer som jobber med havet, sier professor Jemma Wadham, en av to senterledere.

Forskningsrådet har bevilget totalt 1,4 milliarder kroner til de ni prosjektene som nå får støtte.

Karbon under isen

«I polarforskningen er det uklart i hvilket omfang endringer i innlandsisen påvirker Jordens karbonkretsløp. Endringer i karbonkretsløpet kan skape store endringer i klimaet og de polare økosystemene, og dermed påvirke samfunn verden over. Senteret vil blant annet undersøke hvor mye karbon som er lagret under dagens innlandsis og hvor lett den kan frigjøres av varmere klima. Senteret vil trekke på verdensledende ekspertise og har et stort nettverk samarbeidspartnere som vil bidra til å belyse dette både i Arktis og Antarktis», heter det i begrunnelsen fra Forskningsrådet.

NORCE og Norsk Polarinstitutt er samarbeidspartnere.

Disse fikk også støtte:

  • May-Britt Moser NTNU «Algoritmer i hjernebarken»
  • Karl-Johan Malmberg og Johanna Olweus (UiO) Persontilpasset immunterapi i kreftbehandling
  • Trond Torsvik og Stephanie Werner (UiO) Hva gjør en planet beboelig?
  • Sigrid Blömeke og Henrik Daae Zachrisson (Centre for Research on Equality in Education) Like muligheter til utdanning
  • Arnoldo Frigessi og Ingrid Glad (UiT) Mer kunnskapsdrevet maskinlæring
  • Arne Klungland og Lorena Arranz (Høgskolen i Innlandet og Oslo Universitetssykehus) Helse i livets første faser
  • Ole Frithjof Norheim og Guri Rørtveit (UiB) Rettferdig fordeling av helsetjenester
  • Scott Rettberg og Jill Walker Rettberg (Center for Digital Narrative) Digitale fortellinger
Powered by Labrador CMS