Leder:

Samarbeid over landegrensene

150 festkledde gjester fra hele verden var med på åpningen av det nye jordobservatoriet i Ny-Ålesund. Den nye geodesistasjonen er Statens Kartverk sin største investering noensinne og plasseringen på 79 grader nord gjør observatoriet til et svært viktig globalt verktøy.

Publisert

Vi har Frøhvelvet i Longyearbyen som en viktig institusjon som overgår den lokale interessen. Vi ser også den store internasjonale interessen for Frøhvelvet, og aner betydningen det har.

Det nye jordobservatoriet skal være med på å gi enda mer presis informasjon og løse globale utfordringer, blant annet innen klimaforskning. Geodesi er en av de eldste vitenskapene og legger grunnlaget for å regne ut hvor koordinataksene (bredde- og lengdegradene) ligger i forhold til jordkula, ved hjelp av satelitter og et nett av faste observasjonsstasjoner over hele jordkloden. I følge forskere er det nye observatoriet det viktigste av de 30 stasjonene som finnes over hele verden.

Informasjon og observasjoner om endringer i havnivået og havstrømmer blir enda mer nøyaktig, og kan nå måles med millimeter presisjon. Observatoriet skal også overvåke satelitter i polområdene.

Det er ikke bare avstand og plassering som får et betraktelig høyere presisjonsnivå. Et superledende gravimeter kan registrere jordskjelv over hele jordkloden.

Nøyaktig måling av tyngdekraften er viktige for blant annet å regstrere endringer i snø, is og permafrost. Dataene blir også brukt til kartlegging, oppmåling og GPS-posisjonstjenester.

Igjen ser vi verdien av den lokale stasjonen og det globale samarbeidet. Norge investerer på Svalbard gjennom Statens Kartverk som aktør i Ny-Ålesund. Det er en bevisst satsing som følger Svalbardmeldingens intensjoner om et større fokus på forskning. Samtidig viser satsingen gjennom kartverket at vi oppnår lite alene. Samarbeid er helt avgjørende for prosjekter som dette. Ny-Ålesund er en norsk satsing og investering, men bygger på et samarbeid mellom flere stasjoner og nasjoner. Slik føyer også en nyinvestering i to antenner til en verdi av 300 millioner kroner seg inn i en satsing lokalt på Svalbard, samtidig som det bygger på globalt samarbeid.

Svalbard har helt unike muligheter. Det gjelder bare å utnytte øygruppens plassering i Arktis. Nye antenner ut mot verdensrommet. Data hentes ned lokalt i Ny-Ålesund. Samarbeidet mellom flere land og institusjoner globalt gir håp for fremtiden.

Powered by Labrador CMS