LEDER | FELICIA ØYSTÅ

Den viktigste ingrediensen

Publisert

Da krigen brøt ut i Ukraina i februar i år var sysselmester Lars Fause tydelig på at utover det sikkerhetspolitiske hadde krigen ingen konsekvenser for Norge og heller ikke for Svalbard.

Nå er vi i desember, og dette året forteller oss at vi har merket krigen, også på Svalbard. I et samfunn hvor innbyggere i Longyearbyen og russere tidligere har levd i harmoni har vi nå opplevd splittelse.

I alle år har både russere og ukrainere bodd vegg i vegg i Barentsburg. Mange ukrainere har nå dratt fra Svalbard, noen har forflyttet seg til Longyearbyen.

Svalbard reiselivsråd er klare i sin henstilling til medlemmene, å ikke handle av russiske statseide selskaper. I hvilken grad dette berører de rundt 370 som bor i Barentsburg vet vi ikke sikkert, fordi informasjonen derfra er ikke nødvendigvis til å stole på.

Svalbard har alltid vært stedet der det har vært et skille mellom regime og folk. Vi har alle vært en del av den arktiske familie. Situasjonen nå går imot alt som har vært bygd opp av relasjoner mellom mennesker på Svalbard.

Men krigen i Ukraina blir også brukt som brekkstang for å innføre lover mange av oss som bor her ikke vil vedkjenne seg.

En pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet har overskriften: «Regjeringen vil styrke nasjonal kontroll i ny stortingsmelding».

Der står blant annet at fordi regjeringen ønsker bedre kontroll i nordområdene og på Svalbard har de innført krav om tre års botid på fastlandet for utenlandske statsborgere som vil stemme ved lokalvalg på Svalbard fra lokalvalget i 2023.

– Svalbard er en norsk øygruppe. Det har vært en stor økning i utenlandsk tilflytting til Svalbard de siste årene. Det er viktig at lokale myndighetspersoner har god nok kjennskap til svalbardpolitikken og tilknytning til Norge. Derfor er dette et riktig grep, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Men her gjelder det å være våken, for endringene i stemmeretten er nemlig ikke et resultat av et endret verdensbilde. Høringsforslaget ble sendt ut 23. juni 2021 av den forrige regjeringen. Da var det ingen krig i Ukraina slik vi ser den i dag og Norge hadde fremdeles tilnærmet normalt forhold til Russland.

Bare i løpet av året som nå er gått er det blitt store endringer for mange på Svalbard og i Longyearbyen. For staten er det helt etter deres mål, for oss som bor her er vi blitt et fattigere samfunn med endrede premisser for lokaldemokrati.

Likevel tror jeg tanken om å ta vare på hverandre uansett nasjonalitet fortsatt holdes fast ved, for noen av oss var det nettopp derfor vi valgte å flytte til Svalbard.

Kanskje er den tanken mer gjeldende enn noen gang. For det er den viktigste ingrediensen i et vellykket samfunn, omsorg og omtanke for hverandre.

Og på tross av endrede premisser for mange av oss som bor her, ønsker vi alle god jul og godt nyttår. Hold ut, hold fast, hold sammen!

Powered by Labrador CMS