Spør Språkrådet om tittel-hjelp

Tidligere denne måneden sendte justis- og beredskapsdepartementet (JD) et brev til Språkrådet, hvor de ber om Språkrådets vurdering av deres forslag til ny tittel på sysselmannen.

Sysselmannen skal ikke hete sysselmannen etter 1. januar 2021. Nå ber Justis- og beredskapsdepartementet Språkrådet om navnehjelp.
Sysselmannen skal ikke hete sysselmannen etter 1. januar 2021. Nå ber Justis- og beredskapsdepartementet Språkrådet om navnehjelp.
Publisert

Departementet skriver i brevet at det har vist seg å være vanskelig å finne en god erstatning på tittelen, som har festet seg som en unik betegnelse på statens øverste leder på Svalbard.

JD skriver at de i utgangspunktet ønsker å beholde syssel-navnet, og at et forslag som er nevnt i prosessen er «sysselmester». Men det har vært innvendinger på at det ligger for nært ordet politimester, noe som ikke speiler de mange rollene sysselmannen på Svalbard har. «Men det gir også en assosiasjon til dagens sysselmann, og bør kunne forstås på samme måte, etter en viss språklig tilvenning.», skriver de.

I tillegg har JD kommet frem til at «sysseldirektør» og «sysselsjef» også er mulige titler. De ønsker en spesifikk vurdering til sysselmann-tittelen av Språkrådet, og skriver at det er særlig interessant hvordan Språkrådet ser på bruken av syssel i nye sammensetninger, og eventuelt syssel alene.

Svalbardposten har snakket med Daniel Ims, seksjonssjef i Språkrådet, som ikke ønsker å kommentere saken før et svar er sendt til JD. Det skal være gjort innen utgangen av oktober måned.

Powered by Labrador CMS