Monica Mæland (H) svarer Svalbardposten:

Sikre norsk tilknytning

Justisdepartementet raserer tilliten til forvaltningen, mener Svalbardposten på lederplass 25. juni, og viser til regjeringens forslag om å kreve tre års botid i en norsk kommune for andre enn norske statsborgere, for å kunne ha stemmerett og være valgbar til lokalstyret i Longyearbyen.

Et forsvar: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland Svarer på redaktør Børre Hauglis leder om forslaget til de nye stemme- og valgbarhetsreglene.
Et forsvar: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland Svarer på redaktør Børre Hauglis leder om forslaget til de nye stemme- og valgbarhetsreglene.
Publisert

Regjeringens forslag er, mener jeg, fremtidsrettet og en konsekvens av samfunnsutviklingen. Forslaget er i tråd med et av hovedmålene med norsk svalbardpolitikk – å opprettholde norske samfunn på øya. Det skal ikke bidra til en større andel norske statsborgere på Svalbard, men sikre en fastlandstilknytning mellom de som stemmer og stiller til valg, uavhengig av nasjonalitet.

Les også: Kødder de?

I tillegg er det viktig å få frem at dette er en høring, og at vi nå ønsker å få innspill og råd på hvordan stemme- og valgbarhetsreglene for Longyearbyen bør være. Dette er altså ikke avgjort.

Lokaldemokrati ble innført i 2002 for å gi Longyearbyen den samme styringsmodellen som øvrige norske lokalsamfunn. De fleste som da bodde i Longyearbyen hadde en tilknytning til en fastlandskommune, og det var da ikke naturlig å vurdere egne stemme- og valgbarhetsregler.

De fleste som bor i Longyearbyen bor der i en periode, ikke hele livet.

De seneste årene har det vært en betydelig tilflytting til Longyearbyen, direkte fra utlandet. Det er nå et stort innslag av innbyggere som ikke har tilknytning til det norske fastlandet.

Det er regjeringens ansvar å sikre at Longyearbyen har gode lokale rammer. Men det er også vårt ansvar å sikre tilknytningen til det norske fastlandet.

Longyearbyen er ikke et livsløpssamfunn, men likevel et livskraftig lokalsamfunn som skal være godt å bo i for familier. Tjenestetilbudet er begrenset, og ved behov utover det som er tilgjengelig på Svalbard må man enten henvende seg til sin hjemkommune på fastlandet eller til sitt hjemland.

Svalbardposten skriver: «Det er eksempler på at folk som har bodd her i 20 år nå mister stemmeretten og muligheten til å delta politisk fordi de ikke har bodd tre år i en kommune på fastlandet. Det ER udemokratisk.»

Regjeringen ønsker med forslaget å ivareta et annet grunnleggende prinsipp, at den som skal kunne velges, skal forvalte midler man selv har bidratt til å finansiere. Longyearbyen lokalstyre har ikke lokal beskatningsmyndighet. Det overføres hvert år betydelige midler til Svalbard over statsbudsjettet til ulike velferds- og tjenestetilbud, som for eksempel skole og barnehager, kulturtilbud og ulike typer infrastruktur.

Det er også viktig å minne om at lokalstyret på denne måten også forvalter interesser av nasjonal verdi. Tilknytning til fastlandet sikrer god kjennskap til disse forutsetningene, og også til norsk språk, kultur og samfunnsliv for øvrig

Til slutt vil justis- og beredskapsdepartementet beklage at høringsnotatet ble lagt ut før det skulle, noe som førte til at det ikke ble varslet på den måten vi hadde lagt opp til.

Forslaget skal nå på offentlig høring, og deretter blir det en ny vurdering før endelig beslutning om å endre reglene fattes av Justis- og beredskapsdepartementet.

Powered by Labrador CMS