Kommer på besøk i vår

Den nye svalbardministeren utrykker at hun har stort engasjement for Svalbard og de arktiske områdene. – Vi vet at nordområdene er viktig for Norge av en rekke hensyn, skriver hun.

Sylvi Listhaug uttrykker stort engasjement for Svalbard, og sier hun håper å besøke Longyearbyen før sommeren. Her fra et besøk på Longyearbyen sykehus i september 2015 sammen med blant andre helseminister Bent Høie.
Sylvi Listhaug uttrykker stort engasjement for Svalbard, og sier hun håper å besøke Longyearbyen før sommeren. Her fra et besøk på Longyearbyen sykehus i september 2015 sammen med blant andre helseminister Bent Høie.
Publisert

Troikaen Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre offentlig­gjorde før helga sammensetningen i den nye regjeringen. For Svalbards del er det justisministeren som er mest interessant, fordi Polaravdelingen ligger under Justisdepartementet. Sylvi Listhaug blir den tredje FrP-statsråden på rad som får ansvar for Svalbard.

Stort engasjement

Den avtroppende svalbardministeren, Per Willy Amundsen, var ikke klar over at hans departement hadde ansvar for Svalbard da han tiltrådte 20. desember 2016. Slik er det ikke med Listhaug.

«Jeg har et veldig sterkt engasjement for de arktiske områdene, og det vil jeg følge opp i jobben min. Det er tydelige mål som er satt både av regjeringen i form av svalbardbudsjettet og stortingsmeldingen om Svalbard, men også den nye regjeringsplattformen. Jeg har engasjert meg mye i saker knyttet til Svalbard. Blant annet besøkte jeg kornlageret i Longyearbyen i 2015 da jeg var landbruksminister,» skriver Listhaug.

Videre skriver statsråden at Svalbard skal prioriteres av henne og regjeringen av flere grunner. Innbyggerne på Svalbard og Norges beredskap i Arktis framheves som viktigst.

Til slutt melder statsråd Listhaug at hun satser på å besøke Longyearbyen før sommeren i år.

Ikke overrasket

Det andre departementet som er viktig for Svalbard er Nærings- og fiskeridepartementet, som er eier av grunneiendommene som tidligere var Store Norskes. Torbjørn Røe Isaksen (H) ble næringsminister i den nye regjeringen etter partikollega Monica Mæland, og Per Sandberg (FrP) fortsetter som fiskeriminister. Lokalstyreleder Arild Olsen (Ap) er ikke overrasket over valget av statsråder.

– Jeg er ikke overrasket over valget av justisminister. Listhaug har vist seg å være en dame som setter seg fort inn i saker, klarer å ha en tydelig retning, og som åpenbart har gjennomslagskraft i regjeringsapparatet. Det kan gagne oss, om vi klarer å selge inn sakene våre godt nok, sier han.

Justisministeren har fått et større ansvar enn tidligere og bærer nå tittelen Justis-, beredskaps- og innvandringsminister. Lokalstyrelederen er usikker på om forstørret ansvarsområde vil få noe å si for prioriteringen av Svalbard.

– Det vil vise seg. Jeg vil si at vi har klart å løfte Svalbard mye nasjonalt de siste årene. Det er stort potensiale i å videreutvikle Longyearbyen. Jeg tror det er et område som interesserer mange, og som også vil interessere Listhaug, selv om hun har en stor portefølje, sier Olsen.

Etter å ha vært støtteparti for Høyre og Fremskrittspartiet i fire år, besluttet Venstre å gå inn i regjering. Partiet med åtte representanter på Stortinget får tre statsråder, blant annet Ola Elvestuen som klima- og miljøminister.

Bra for Svalbard

Lokallaget til Venstre ble stiftet i 2014, og partiet regjerer nå lokalt sammen med Arbeiderpartiet. Leder Oddmund Rønning synes personlig det var riktig å gå inn i regjering.

– I vår medlemsmasse lokalt er det nok forskjellige meninger om dette, men mitt inntrykk er at de fleste mener at regjeringsdeltagelse fra Venstre er bra for svalbardpolitikken, sier han.

Rønning skryter ikke overraskende av moderpartiet, og mener at man med leder Trine Skei Grande i spissen har vist et stort engasjement for Svalbard de siste årene.

– Jeg tror dette engasjementet vil bli styrket gjennom regjeringsdeltagelse, sier Rønning.

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Listhaug har vært Norges mest kontroversielle toppolitiker de siste årene, særlig på grunn av sine strenge standpunkt til innvandring. Dette bekymrer ikke den lokale venstrelederen.

– Norges innvandringspolitikk angår ikke Svalbard i særlig grad. Venstre vil fortsette å jobbe for Longyearbyens utenlandske befolkning uavhengig av hvem som sitter som ansvarlig statsråd, sier han.

Håper på styrking

Arild Olsen ser gjerne at Justisdepartementets Polaravdeling blir styrket på sikt.

– Sakene er mange og store. Jeg mener Polaravdelingen burde fått større arbeidskapasitet. Det ville gagne oss stort, og bidra til en tydeligere koordinering av svalbardsaker, sier han.

Det er flere departement som har roller på Svalbard i dag, og lokalstyrelederen peker på at man lokalt tidvis har problemer med å koordinere seg. Han ønsker seg derfor en styrking av svalbardpolitikken gjennom en egen statssekretær med ansvar for nordområdene.

Det første møte med den nye regjeringen for lokalpolitikere og administrasjonen i Longyearbyen lokalstyre blir sannsynligvis i februar. Der skal de møte ulike departement for å legge fram problemstillinger knyttet til skredsikring, energiforsyning og utvidelse av Forskningsparken.

Powered by Labrador CMS