Vil forby tungolje på Svalbard

Regjeringen foreslår å forby skip som seiler på Svalbard å bruke tungolje. Det skal gjelde hele Svalbard, også utenfor verneområdene. – Veldig velkomment, mener Frigg Jørgensen i Aeco.

Regjeringen foreslår å forby tungolje på hele Svalbard, og sender forslaget ut på høring.
Publisert

Det skriver regjeringen i en pressemelding i dag, fredag.

– Svalbard har svært sårbar natur og store, særegne villmarksområder. Derfor har regjeringen satt høye miljømål for Svalbard, som betyr at risikoen for skade på miljøet skal være lav. Et forbud mot tungolje som gjelder hele Svalbard er et naturlig steg å ta for å redusere denne risikoen, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Må bli en fornuftig overgang

Daglig leder i Visit Svalbard, Ronny Brunvoll, er ikke overrasket over forslaget som nå kommer.

– Visit Svalbard signerte et opprop for noen år siden om et fullstendig tungoljeforbud. Sånn sett er det ikke uventet at dette nå kommer. Men det er viktig at det blir en fornuftig overgangsperiode – at det ikke enda en gang blir kort høringsfrist. Næringen på Svalbard er allerede presset, så det er ikke en tid for korte høringsfrister. Vi må få tid til å dykke ned i forslaget og jobbe ordentlig med det, sier Brunvoll.

Han mener at strengere krav er fornuftig, og at tungolje er noe som tilhører fortiden.

– Tungolje er verstingen på alt, når det kommer til utslipp i både sjø og luft. Men det er viktig for oss å få til en omstillingsperiode med et tidsperspektiv som gjør at både vi lokalt og rederiene kommer gjennom på fornuftig vis, sier han.

Forslaget sendes nå ut på høring av Klima- og miljødepartementet. Det er i dag et tungoljeforbud i verneområdene på Svalbard, hvor kravet er at skip må bruke diesel. Det gjør mindre skade enn tungolje om det blir sluppet ut i sjøen, og forsvinner raskere fra miljøet. Regjeringen skriver i pressemeldingen at det er sannsynlig at verneområdene blir påvirket om det skjer et større utslipp fra tungolje-skip som seiler til og fra Longyearbyen.

Aeco stiller seg bak

Administrerende direktør i cruiseorganisasjonen Aeco, Frigg Jørgensen, mener at det er gode nyheter at et tungoljeforbud nå sendes ut på høring.

– Vi signerte et opprop mot bruk av tungolje i Arktis for mange år siden, og stiller oss bak at det bør være den riktige utviklingen. Fra vårt ståsted er dette gode nyheter, sier Jørgensen.

Deres medlemmer har gått på lettere drivstoff i flere år, og et totalforbud har derfor ingen praktisk betydning for dem. I 2019 innførte de et eget tungoljeforbud for sine medlemmer, etter at de i flere år hadde hatt en sterk anbefaling om ikke å bruke tungolje.

– For oss ligger denne saken mange år tilbake i tid. Det var flere av de mindre skipene som allerede gikk på diesel da organisasjonen begynte å diskutere det, men det hadde noen økonomiske og praktiske konsekvenser for andre. De ble likevel ikke dramatiske, og overgangen gikk ganske smertefritt, sier hun.

To års overgang

Hun estimerer at de største konsekvensene vil være for den oversjøiske cruisetrafikken.

– Det kan godt være at nye skip med nye drivstofftyper vil kunne erstatte dagens tungoljeskip som går i oversjøiske ruter, men det vil ta tid. Skal man finne erstatning for all trafikken er to år for lite, mener hun.Det er stort sett bare store, oversjøiske cruiseskip og frakt av kull og varer til og fra Longyearbyen som bruker tungolje. Disse må gå over til å bruke diesel, eller skifte til naturgass.

Forslaget inneholder en overgangsperiode på to år for stykkgodstrafikken til Longyearbyen og Barentsburg. Behovet for overgangsordninger blir vurdert på nytt etter høringen. Høringsfristen er satt til 6. februar 2021.

Powered by Labrador CMS