Kraftig nedgang i havisen rundt Svalbard

Siden mai har havisen rundt Svalbard blitt kraftig redusert, og isdekket ligger nå 62.000 kvadratkilometer under normalen.

En isbjørn går over isen ved Phippsøya, en av Sjuøyane nord for Nordaustlandet på Svalbard.
En isbjørn går over isen ved Phippsøya, en av Sjuøyane nord for Nordaustlandet på Svalbard.
Publisert

Dette er mer enn hele det sammenlagte landarealet til Svalbard, eller Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland kombinert.

Forsker Signe Aaboe ved Meteorologisk institutt forklarer at nedgangen trolig skyldes årets sommervarme, med klimaendringene som medvirkende faktor, skriver NRK.

Tydelig trend

Fagdirektør ved Norsk polarinstitutt på Svalbard, Kim Holmén jobber med miljøovervåkning i arktis.

– Vi har lite is i sommer, det er smeltet mye på grunn av den varme sommeren. Vårt forskningsfartøy Kronprins Haakon er nå på tokt, og de melder om at det også nord for Svalbard er lite is, sier Holmén.

Mengden sjøis i Arktis har gradvis sunket gjennom flere tiår som følge av den globale oppvarmingen.

– Det er lite is sammenlignet med for 30 år siden, og det er en veldig tydelig trend at det blir mindre is i arktisk. Det er jo et resultat av at klimaet på jorden blir varmere, og dette ser vi veldig tydelig på Svalbard, sier han.

Et annet økosystem

Ved forskningsstasjonen i Ny-Ålesund forskes det blant annet på miljøendringer, samtidig som de overvåker miljøendringer knyttet klimaspørsmål.

– Dessverre bekrefter forskningen fra fartøyet vårt at menneskene påvirker arktis spesielt. At Svalbard har de største forandringen handler om at Golfstrømmen kommer rundt iskanten, og det er vintertemperaturene som i størst grad har økt på Svalbard, sier Kim Holmén.

I fremtiden vil Barentshavet ha den største temperaturøkningen av alle hav. I verste fall kan temperaturene øke med fem grader ved utgangen av århundret, ifølge en studie.

Det vil i så fall føre til et helt annet økosystem i de nordlige delene i havet, ifølge forsker Randi Ingvaldsen ved Havforskningsinstituttet.

I de øvre 2.000 meterne av Nordishavet varmes havet opp 2,3 ganger raskere enn snittet globalt.

Isbjørnen er avhengig av isdekt hav for å overleve. Arten er karakterisert som sårbar, og ifølge miljøorganisasjonen WWF var bestanden på mellom 31.000 og 22.000 individer i 2021.

Powered by Labrador CMS