– Kom ikke overraskende

Staten vil overta grunnforvaltningen fra april neste år. Store Norske-direktøren mener behandlingen av saker da kan bli mer effektiv.

Direktør i Store Norske, Jan Morten Ertsaas,  håper staten ser verdien av selskapets lange historie og kompetanse.  Foto: Hilde Røsvik
Direktør i Store Norske, Jan Morten Ertsaas, håper staten ser verdien av selskapets lange historie og kompetanse. Foto: Hilde Røsvik
Publisert

De siste årene har deler av statlig eid grunn på Svalbard blitt forvaltet av Store Norske. Regjeringen foreslår nå at staten skal forvalte all statlig grunn på øygruppen direkte.

– Store Norske har gjort en god jobb med å forvalte statlig eid grunn på Svalbard. Vi foreslår likevel å avslutte dette samarbeidet, fordi vi mener det er en mer hensiktsmessig løsning fremover at staten forvalter grunnen direkte. Alle avgjørelser om bruk av statlig eid grunn på Svalbard har uansett alltid ligget hos staten ved Nærings- og fiskeridepartementet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Grunnforvalter

Staten, ved Nærings- og fiskeridepartementet, eier i dag 99,5 prosent av all grunn på Svalbard. Store Norske har forvaltet sentrale deler av denne grunnen siden 2015, da staten kjøpte grunnen i Longyearbyen av nettopp Store Norske. Store Norske fikk rollen som grunnforvalter på vegne av staten, fordi de kjente lokalsamfunnet godt.

– Vi har hatt et godt samarbeid om grunneiendomsforvaltning og ser at en direkte statlig forvaltning vil være enklere og mer hensiktsmessig for svalbardsamfunnet. Vårt fokus blir nå å overføre kunnskap vi har bygd opp og å legge til rette for en god og smidig overgang, sier administrerende direktør i Store Norske, Jan Morten Ertsaas.

Ikke overrasket

Ertsaas sier at han har vært klar over at dette har vært diskutert en stund og at dette var et mulig utfall.

– Var du forberedt på at det kom nå?

– Nei, jeg visste det ikke, men det kom ikke overraskende. Med ett ledd mindre i behandlingen av saker kan det ligge til rette for at det blir mer effektivt, sier han.

I og med at alle saker uansett må besluttes av departementet har det vært en naturlig forsinkelse i saksbehandlingsprosessen.

– Avstand til Longyearbyen har også bidratt til at noen saker ikke har vært tilstrekkelig opplyst og dermed har det blitt forsinkelser. Det slipper man når de får egne folk her, sier Store Norske-direktøren og viser til NFD.

Kompetanse

Det er i dag to personer i selskapet som jobber med grunnforvaltning. Store Norske mister oppgavene og stillingene blir lyst ut av departementet.

– Jeg vil tro at de verdsetter erfaring og lokalkunnskap og at de to er aktuelle kandidater for stillingene, sier han.

– Ser du på dette som en nedbygging av selskapet?

– Nei, jeg ser ikke sånn på det. Hvis noe så er det en tydeliggjøring av hvilken rolle vi skal ha, sier han.

Store Norske boliger, som formidler en stor boligmasse, er ikke berørt.

– Vi vet det også foregår en diskusjon om dette som skal landes, sier han.

De neste ukene kommer Næringsstrategien for Svalbard, Eierskapsmeldingen og statsbudsjettet.

– Næringsstrategien og andre signal utover høsten blir viktig for oss. Jeg håper vår eier, staten, ser verdien av å ha Store Norske med hundre års historie og hundre års kompetanse i byen, sier han.

Ordningen skal gjelde fra april 2020. Oppstartsdato og ny organisering av grunnforvaltningen er avhengig av Stortingets samtykke.

Powered by Labrador CMS