Vanninntrengingen i Gruve 7:

Kommer mye vann ut av gruva, stenger veien

Natt til søndag begynte vannet å komme ut av gruva. Dagen før var gravearbeidet ferdig. Veien opp til gruva er nå stengt for uvedkommende.

Veien er stengt på oversiden av avkjørselen til Basecamp Explorers hundegård. – Veien blir stengt for allmen ferdsel fordi det foregår mye maskinkjøring og annen virksomhet rundt Gruve 7, og vi ønsker å unngå unødige forstyrrelser og uønskede hendelser, sier gruvesjef Per Nilssen.
Veien er stengt på oversiden av avkjørselen til Basecamp Explorers hundegård. – Veien blir stengt for allmen ferdsel fordi det foregår mye maskinkjøring og annen virksomhet rundt Gruve 7, og vi ønsker å unngå unødige forstyrrelser og uønskede hendelser, sier gruvesjef Per Nilssen.
Publisert

– Det kommer store mengder med vann ut, vi har fått på plass flere pumper og alt går som planlagt. Det går minst like fort som vi hadde tenkt, forteller gruvesjef Per Nilssen.

Mye anleggstrafikk

I forbindelse med arbeidet som blir gjort som en følge av vanninntrengingen er det bestemt at veien opp til gruven blir stengt.

– Det er blant annet mye anleggstrafikk opp der nå, så vi ønsker å unngå unødvendig trafikk, sier gruvesjef Per Nilssen.

Sperringene er satt opp på oversiden av hundegården til Basecamp Explorer.

– Alle som har noe å gjøre her oppe kan kjøre forbi, men vi ønsker ikke ferdsel av uvedkommende, sier Nilssen.

Nå har de ifølge gruvesjefen kontroll og klarer å holde vannstanden inne i gruva lik, og har kapasitet til å begynne å redusere vannet inne i gruva.

– Det har ikke rent ut en dråpe på naturlig vis, vi har pumpet ut alt. Det er vi veldig fornøyde med. Vi ser også at vi har kapasitet til å ta ut mer vann enn det som tas ut i dag, sier Nilssen.

– Og jeg må få skryte av LNSS, som har gjort en skikkelig bra jobb med gravingen og virkelig stått på for å få dette til, legger han til.

Trenger alt av mannskap

Før helgen var det snakk om å sende folk på ferie. Nå når man kanskje kan begynne å jobbe med pumping innenfra trengs alle mann på dekk.

– Akkurat nå trengs alle. Det har også kommet flere mann siden sist. Nå rigger vi oss til slik at vi kan rulere, for dette er en operasjon som kommer til å foregå døgnet rundt i uker – sannsynligvis måneder, sier Nilssen.

Nylig hadde de et planleggingsmøte med tanke på veien videre. De skal også inspisere en annen gruveinngang mot Foxdalen, for å se om de kan komme seg inn til den indre delen av gruva.

– Vi skal se på luftkvaliteten og om det er forsvarlig å sende folk inn i røykdukkerutstyr. Vi er avhengige av å kunne åpne hele gruva for å starte opp igjen driften, men vi vil se på tilstanden og gjøre eventuelle tiltak for å unngå ytterlige ødeleggelser, sier gruvesjefen.

Må unngå jordskred

Sturla Dimmen Sæle er avdelingsingeniør i Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), avdeling Nord. Han er involvert i prosjektet som rådgiver.

– Det viktigste for vår del er at vannet må føres på en trygg og sikker måte bort fra platået som gruven ligger på, og ned i et bekkefar. Det er viktig for at vannet ikke skal erodere inn i de massene som gruven ligger på, og for å unngå et jordskred, sier han.

Han antar at vannet ikke vil komme med så høyt trykk at det blir vanskelig å lede det.

– Kanalen som vannet skal ledes i er flat, så det vil ikke være et veldig høyt vanntrykk der. Det tas likevel høyde for at det kan komme en del vann, og det dimensjoneres for, forteller han.

Grunnen består av mye kull i topplaget, og grove, frosne morenemasser under det. Det skal derfor en del til før det eroderes.

– Hvor stor er faren for jordskred?

– Det vil jeg ikke spekulere så mye i. Store Norske og Longyearbyen Lokalstyre har vært flinke, de var tidlig på ballen og skjønte at dette kom til å bli et problem. Jeg tror derfor at dette kommer til å gå veldig bra, sier Sæle.

Det brukes en fiberduk og betongelementer i starten av kanalen, hvor man er redd for at vanntrykket kommer til å være størst. Dette skal være med på å lede vannet.

Vil ha analyser av vannet

Området nedenfor gruva er et planområde, så det er Longyearbyen Lokalstyre (LL) som er ansvarlig for grunnen. Miljøvernsjef hos Sysselmannen, Morten Wedege, forteller at vannet som renner ut av gruva skal tas prøve av, i tillegg til at alt skal dokumenteres grundig.

– LL og Store Norske har vært i kontakt med oss for å høre hva som gjelder. I og med at dette er en akutt situasjon kan man ikke ha ordinær saksbehandling, så her er det viktig at man gjør tiltakene som er nødvendige og dokumenterer det man gjør. Et annet punkt er at det tas prøver av vennet som kommer, for å se om det har tatt med seg forurensing på veien gjennom gruva. Det er ingen grunn til bekymring, men vi ønsker det som et føre var-prinsipp, sier Wedege.

Han presiserer at både LL og Store Norske har gitt uttrykk for at de vil gjøre det på en så miljømessig måte som mulig.

Powered by Labrador CMS