Leserinnlegg:

Troverdigheten til tilskuddsforvaltningen på Svalbard står på spill

Tilskuddsforvaltning er en sentral del av samfunnsstrukturen i Longyearbyen.

Tilskudd: Søknader og tildelinger fra tilskuddsordningene må være til å stole på, skriver Frps Arnt Vegar Jensen.
Publisert

Det deles ut penger fra:

Svalbardmiljøvernfond

Korkpenger

Lokalstyre oppretter et næringsfond

Innovasjon Norge

Svalbardpakke 1 & 2

Tildelingene finansierer lokale miljø & klimatiltak, forskning, det meste av kultur & idrett, innovasjon i tilknytning til ny næringsvirksomhet, omstilling av næringslivet og krisepakker.

Søknader og tildelinger fra tilskuddsordningene MÅ være til å stole på.

En nylig konkurs i næringslivet i Longyearbyen har avdekket holdninger til slike tildelinger som vi finner svært urovekkende. I tilknytning til den aktuelle konkursen har vi gjennomgått de offentlige tildelingene og søknadene til disse, regnskapet, innberetning fra bostyrer og verdiene i konkursboet.

Tildelingene skulle gå til innovative prosjekter som det ikke finnes spor etter. Men pengene, 1,5-2 millioner kroner er likevel tatt ut av selskapet gjennom ulike transaksjoner og bokført som «lønn» og «investeringer» som ikke var å spore i konkursboet.

Selskapet slåes konkurs og flere av de involverte går videre til nye prosjekter og søker nye tilskudd og alle later som om ingen ting har hendt.

Vi vet ikke om det var eierne, styremedlemmet eller driftslederen som gjorde transaksjonene som tok midlene fra offentlige tildelinger ut av kontoene. Men noen gjorde det. 300.000 kroner ble tatt ut i dagene og timene før konkursbegjæringen. I et selskap som produserte varer for brutto 5-7.000 kroner per måned. Det gir ingen mening.

1,5 – 2 millioner kroner er kanskje småpenger i den store sammenhengen. Kanskje for lite til at Sysselmesteren på Svalbard orker bruke tid og krefter på oppklaring og eventuell straffeforfølgelse. Kanskje er det fritt frem i Longyearbyen. Det er i såfall sterkt beklagelig.

Powered by Labrador CMS