Korkpenge-kutt likevel

Etter en oppjustering med en halv million kroner, har politikerne snudd. Årets korkpenger blir kuttet til 2,5 millioner på grunn av koronakrisen.

NORDPOLET: Koronakrisen rammer også Nordpolet, som ikke regner med overskudd til korkpenger i 2020-regnskapet. Derfor vil LL fordele 2019-potten over de neste to årene.
NORDPOLET: Koronakrisen rammer også Nordpolet, som ikke regner med overskudd til korkpenger i 2020-regnskapet. Derfor vil LL fordele 2019-potten over de neste to årene.
Publisert

Den vedtatte korkpenge-summen er den samme som foreslått av administrasjonen i Longyearbyen lokalstyre. Den ble oppjustert av flertallet i Oppvekst- og kulturutvalget til tre millioner kroner. Det er det samme flertallet som endelig avgjorde saken i lokalstyret tirsdag.

Korkpengene utgjøres av overskuddet fra driften av Nordpolet AS og fordeles av lokalpolitikerne, etter innstilling fra LL, til velferdsformål for innbyggerne. Ifjor var tildelingen på fire millioner kroner.

2019-overskuddet fra Nordpolet er på 6,6 millioner kroner. Av dette er to millioner kroner bundet til nedbetalingen av kulturhuset og kompensasjon av bortfall av leieinntekter fra Svalbardhallen. Resten, ca to millioner kroner, skal overføres til neste års korkpenge-tildeling fordi Nordpolet signaliserer at det trolig ikke vil bli noe overskudd til fordeling neste år.

Politikerne viste under debatten til et brev fra Nordpolet, med følgende beskjed fra styreleder Kari-Anne Rønningen: «(...) på grunn av pandemien (...) er omsetningen på Nordpolet fra midten av mars 2020 et absolutt minimum. Dette får tilsvarende betydning for netto-overskudd for 2020, som må forventes å være minimalt», skriver hun til LL.

Powered by Labrador CMS