Nå må du også teste deg etter ankomst

Reiser du til Svalbard, er det ikke nok med test før du reiser. Nå kreves det også hurtigtest innen 24 timer etter ankomst.

Selvtest: Du må også gjennom selvtest etter ankomst til Svalbard.
Publisert

Personer som ankommer Svalbard skal teste seg for SARS-CoV-2 innen 24 timer etter ankomst. Testen skal være antigen hurtigtest (selvtest). Kravet gjelder også for de som er fullvaksinert eller har gjennomgått Covid-19. Krav om test før avreise videreføres og vil sammen med krav om test etter ankomst bidra til å redusere risikoen for smittespredning på Svalbard.

– Det sirkulerer nå svært mye smitte i samfunnet på fastlandet, og vi er bekymret for smitteutbrudd på Svalbard. Beredskapssituasjonen på Svalbard er mer sårbar enn på fastlandet med begrensninger i kapasiteten i helsetjenesten og lang transporttid ved behov for intensiv helsehjelp. Usikkerheten knyttet til den nye omikronvarianten gjør at vi nå innfører ytterligere tiltak for å redusere risikoen for smitteutbrudd på øya, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Testplikten gjelder i utgangspunktet for alle, men det gjøres noen få unntak, blant annet for barn under 16 år der det er uforholdsmessig krevende å få tatt testen av barnet. Dagens krav om negativ test før avreise til Svalbard justeres tilsvarende i tråd med slikt unntak for barn under 16 år. Det legges opp til at hurtigtester (selvtest) vil være gratis og tilgjengelig for de reisende på flyplassen i Longyearbyen. Ved positiv test skal personen umiddelbart isolere seg og meddele resultatet til Longyearbyen sykehus.

Det er Sysselmesteren som har fått ansvar for utdeling av testene.

– Vi legger opp et system for utdelingen. Det er ikke meningen at man skal ta testen på flyplassen, men vi vil dele ut informasjon om dette sammen med testen. Om den er positiv skal man ta kontakt med sykehuset i Longyearbyen. Vi må se om vi trenger hjelp til utdelingen, sier kommunikasjonsrådgiver hos Sysselmesteren, Terje Carlsen.

Passasjerene med flyene mandag 20. desember vil være de første som vil måtte ta en test også etter ankomst på Svalbard.

Innføring av testkravet er basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og bygger på reglene om krav om testing etter ankomst til Norge, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

Endringen trer i kraft 19. desember 2021 klokken 24.00.

Powered by Labrador CMS