Leserinnlegg:

Svalbard likevel ikke en del av Norge?

Det særskilte testregimet for Covid-19 for tilreisende til Svalbard forverrer og forlenger krisen for næringslivet, og gjør hverdagen i lokalsamfunnet vanskeligere.

Likebehandling: «Vi ber ikke om annet enn nasjonal likebehandling. Nå!» Det skriver adm. direktør Per B. Brochmann i Hurtigruten Svalbard
Publisert

Under hele pandemien har tiltakene vært strengere og mer omfattende for Svalbard. Og forskjellsbehandlingen videreføres. I denne sammenheng behandler Regjeringen Svalbard som om vi ikke er en del av kongeriket Norge. Fortsatt må enhver norsk tilreisende, fastboende eller besøkende, bli testet 24 timer før avgang fra fastlandet.

På pressekonferansen om lettelser i restriksjoner sist uke ble statsråd Ingvild Kjerkol og statsminister Jonas Gahr Støre spurt av Svalbardposten om det blir endringer i kravet om negativ koronatest før innreise til Svalbard, og fikk nei til svar. Dernest ble det spurt om det er andre tiltak som vil opprettholdes på Svalbard som er ulikt fra fastlandet.

Svarene avslørte manglende kunnskap:

«Svalbard er jo et mindre og sårbart samfunn, mer utsatt for smitte. Men det har vel de samme innreise-restriksjoner som det vi har», sa Kjerkol, og Jonas Gahr Støre la til «Svalbard er helt og fullt en del av Norge, og de bestemmelsene som gjelder på fastlandet, gjelder på Svalbard».

Les også: Har tillit til alle, bortsett fra oss på Svalbard

Nettopp. Svalbard er en del av Norge. Men ellers tar de helt feil. Bestemmelsene som gjelder på fastlandet, gjelder ikke for Svalbard.

Vi har hatt og vi har et ekstra testregime, som koster tid, penger og som rammer enkeltmennesker, næringsliv og offentlig sektor. Og i motsetning til de som reiser inn til Norge fra utlandet, må alle betale denne testen selv.

I tillegg; skal du reise til Svalbard, må du ofte forberede deg på ekstra overnatting i Norge. Dette skaper ulemper for både fastboende og turister.

Svarene som gis nå, forteller at statlige myndigheter heller ikke ved denne revideringen av tiltak har vurdert likebehandling innenfor kongerikets grenser. Det anser vi som alvorlig og sterkt beklagelig.

Reiseliv og besøksnæring på Svalbard er en nasjonalt strategisk satsing. Næringen er nå på vei inn i den 3. toppsesongen med innstramninger og tiltak som er strengere enn i det øvrige kongeriket.

Det blir antydet at Svalbard er mer sårbart i pandemisk forstand, men det blir ikke dokumentert. Nær hele Svalbardsamfunnet har fått 3. dose, snittalderen på øygruppa er lav, og samfunnet her kan være den delen av Norge som er mest motstandsdyktig i møte med en omikron-variant.

Vi kan ikke se noen grunn til forskjellsbehandling.

Vilkår om forholdsmessighet er åpenbart ikke oppfylt. Realitetene er at et helt samfunn blir satt sjakk matt. Åpne kraner hjelper ikke mye når terskelen for innreise forblir høyere enn for alle andre deler av landet.

Vi ber ikke om annet enn nasjonal likebehandling. Nå!

Powered by Labrador CMS