I natt ble de siste koronatiltakene opphevet

All testing i forbindelse med reise til Svalbard fjernes. Den midlertidige stansen i internasjonale charterflyginger til og fra Svalbard oppheves også.

Velkommen: Nå kan også charterfly lande på Svalbard Lufthavn Longyearbyen. Regjeringen fjerne alle smitteverntiltak på Svalbard.
Velkommen: Nå kan også charterfly lande på Svalbard Lufthavn Longyearbyen. Regjeringen fjerne alle smitteverntiltak på Svalbard.
Publisert

I tillegg fjernes adgangen Sysselmesteren har til å gi regler om innreisekarantene på Svalbard. Alle endringene i covid-19-forskriften trer i kraft fra 1. mars 2022 kl. 24.00.

Sysselmester Lars Fause sier at de støtter avgjørelsen fra Regjeringen.

Svalbard har under hele pandemien vært underlagt strenge og spesielle restriksjoner ut fra et smitteverns- og beredskapsmessige hensyn.

Ikke smittevernfaglig begrunnet

Folkehelseinstituttet (FHI) mener at det i dagens situasjon ikke lenger er noen tydelig smittevernfaglig begrunnelse for å opprettholde særskilte smitteverntiltak for Svalbard. Helsedirektoratet er langt på vei enig i dette, men mener likevel beredskapsmessige hensyn tilsier videreføring av krav om test før avreise til Svalbard. Etter en helhetsvurdering har regjeringen kommet til at det ikke lenger er riktig å videreføre krav om test før avreise til Svalbard.

– Uvaksinerte personer har en større risiko enn vaksinerte for å utvikle alvorlig sykdom dersom de smittes. De bør derfor tenke seg nøye om før de reiser til Svalbard. Helsetjenesten på Svalbard er begrenset, og det er lang transportvei til fastlandet. Ved alvorlig sykdom på Svalbard kan man ikke forvente den type omfattende og avansert helsehjelp man ellers vil få på fastlandet, sier helse- omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding.

Ja til charter

Samferdselsdepartementet har i dag også opphevet tidligere instruks av 2. juli 2020 til Luftfartstilsynet om å ikke gi dispensasjon til internasjonale charterflyginger til/fra Svalbard Lufthavn Longyear. Det har kun åpnet for unntak i særlige tilfeller. Ved opphevelsen av instruksen er det lagt vekt på at det er et begrenset antall personer som normalt ankommer Svalbard direkte fra utlandet med charterfly.

Det eneste tiltaket som videreføres inntil videre, er Sysselmesterens hjemmel til å fastsette forbud mot å gå i land på Svalbard i enkelte situasjoner. For eksempel vil et stort smitteutbrudd på et av de større skipene kunne utfordre helseberedskapen på Svalbard. I slike situasjoner kan det være behov for at Sysselmesteren fastsetter ilandstigningsforbud.

Powered by Labrador CMS