Ukens leder:

– Dette er rett og slett for dårlig

900 personer får ikke reise til fastlandet. Gjør de det, kan de risikere å bli deportert til sine respektive hjemland. Informasjonen har vært altfor dårlig. Regelverket og praksisen er uklar.

Redaktør Hilde Røsvik mener politikerne må på banen for å endre praksis.
Redaktør Hilde Røsvik mener politikerne må på banen for å endre praksis.
Publisert

Svalbardposten har den siste tiden publisert en rekke saker der fastboende utenlandske borgere ikke får reise til fastlandet så lenge det er innreiserestriksjoner grunnet koronapandemien.

Sysselmannen skriver blant annet på sine sider «Det er ikke slik at utenlandske statsborgere bosatt på Svalbard stilles dårligere enn utenlandske statsborgere bosatt andre steder i verden med tanke på adgangen til Fastlands-Norge.»

Men gjeldende regelverk gir likevel noen helt urimelige utslag.

Se disse sakene:
Kona sitter fast på Svalbard
Får ikke ta med kona på Norgesferie
– Følte meg som en flyktning
Etterlyser mer info for tredjelandsborgere

Sitter fast på Svalbard - igjen

Dette må UDI eller UD ordne opp i. Og vi forventer også at Sysselmannen står på for sine egne innbyggere.

Vi bor på norsk territorium og følger norske lover, selv om dette regnes som utenfor schengenområdet. Det må være rom for å tilpasse regelverket til Svalbard, og ikke bare skyve problemet over til neste departement. Her trengs det svalbardspesifikke regler, som er tilpasset dette samfunnet.

Det kan ikke være sånn at en utenlandsk borger med adresse på fastlandet er avhengig av dagsformen til passkontrolløren og grensepolitiet. Å bli deportert til sitt opprinnelige hjemland kan for noen bli svært dramatisk. Vi bor i et multikulturelt samfunn og er vant til å samhandle på tvers av nasjonaliteter. Når en speidergutt ikke får reise på landsleir på fastlandet på grunn av sin nasjonalitet, så føles det dypt urettferdig.

Uansett har informasjonen fra myndighetene vært altfor dårlig i denne saken. Det er stor forvirring på hva som faktisk gjelder, samt at praksis ser ut til å være ulik når man ankommer fastlandet. Så mange som 900 av 2.300 innbyggere har ikke norsk pass og er dermed fanget på øya.

Det handler ikke bare om ikke å kunne feriere på fastlandet. Følelsen av ikke å kunne reise herifra, og ikke få være sammen med familie eller flokken sin sliter.

Vi kan ikke bare ta en biltur til nabokommunen eller besøke familie og venner. De aller fleste har ikke sin familie rundt seg her, og det kan være tungt over så lang tid. Selv om det gjøres unntak når det gjelder jobbreise og nødvendig helsehjelp så slår denne praksisen svært negativt ut. I tillegg er samfunnet rammet av høy arbeidsledighet og permitteringer fordi reiselivet er hardt rammet av koronakrisen.

Mens det åpnes opp for turister fra fastlandet som vil komme hit fra 1. juni, er det fremdeles strenge regler andre veien. Vi sliter med å forstå logikken. Her er ingen påvist smitte og vi utgjør ingen trussel for fastlands-Norge i så måte.

Politikerne må på banen for å få slutt på denne urimelige praksisen, eller i det minste få en forutsigbarhet for når det blir mulig for alle å reise til fastlandet uten å risikere å bli deportert. Dette er ikke greit.

Powered by Labrador CMS