– Dypt urolig for bedriftene

En spørreundersøkelse blant medlemmene gjør leder av Svalbard Næringsforening, Terje Aunevik, dypt urolig for de lokale helårsbedriftene.

UROLIG: Leder Terje Aunevik i Svalbard Næringsforening tviler på om myndighetene forstår hvor alvorlig næringslivet på Svalbard rammes av koronakrisen.
UROLIG: Leder Terje Aunevik i Svalbard Næringsforening tviler på om myndighetene forstår hvor alvorlig næringslivet på Svalbard rammes av koronakrisen.
Publisert

Svarene på undersøkelsen blant Svalbard Næringsforenings medlemsbedrifter viser blant annet av 30 prosent av bedriftene har mistet all omsetning i april. 15 prosent har permittert alle ansatte og 17 prosent frykter konkurs dersom innreisekarantenen ikke snart oppheves.

48 av ca. 60 medlemsbedrifter svarte på undersøkelsen.

– Undersøkelsen har sikkert svakheter. Jeg tror likevel den gir et godt bilde av stemningen nå, sier foreningsleder Terje Aunevik.

Undersøkelsen gjør ham bekymret.

Tidligst i 2021

Svalbard ble stengt for tilreisende 12. mars på grunn av koronapandemien. Næringslivet er hardt rammet, og undersøkelsen bekrefter dette.

– Mange driver med underskudd flere av årets måneder, men klarer å få til et levelig resultat ved hjelp av høysesongene. Det er ganske dramatisk å se hvordan dette slår inn allerede etter noen uker, hvor stor usikkerheten er – og hvilket omfang den får. Realiteten var jo at det lå veldig godt an for 2020, og flere bedrifter fikk med seg i hvert fall halve mars, skriver Terje Aunevik i en pressemelding om spørreundersøkelsen.

Han tror ikke situasjonen blir mer normal for bedriftene før tidligst inn i 2021.

– Selv en rask beslutning om å justere på karantenebestemmelsene vil dessverre ha begrenset betydning. For hver dag det ligger begrensninger, mister reiselivet fort et par uker i andre enden i tapt salg. Størstedelen av sommersesongen er tapt, fastslår Aunevik.

Kritikk-inflasjon

Lederen av næringsforeningen mener koronakrisen viser at Svalbard er svært sårbart.

– Derfor må vi satse videre på næringsutvikling slik at vi får et mer variert næringsliv i Longyearbyen. Tidligere var det de tre kjente pilarene, gruvedrift, reiseliv, og forskning/undervisning som det skulle satses på. Nå avvikles gruvedriften, reiselivet ligger med brukket rygg, og UNIS tar ikke inn studenter. Nå gjenstår kun de rent offentlig finansierte arbeidsplassene. Ingen er tjent med en sånn ubalanse, advarer Aunevik.

Han frykter at myndighetene ikke tar situasjonen alvorlig og at det kan skyldes en negativ holdning til Svalbards næringsvekst.

– De siste par årene har det gått inflasjon i å snakke Longyearbyens nærings- og reiseliv ned -og hausse vekstutfordringene negativt opp. Kanskje synes noen at den nedbremsingen som nå skjer, bare er bra, spissformulerer han.

Krever omstilling

Offisiell statistikk i 2018 anslår omsetningen for reiselivsnæringen på Svalbard til ca. 900 millioner kroner.

– Det er mange ikke klar over. Disse inntektene fordeler seg dessuten ganske langt ned i næringskjeden i Longyearbyen, fra hoteller, via aktivitetsbedrifter, til transporttjenester, handelsstand og renhold og vedlikehold. Reiselivet generer stor sysselsettingsaktivitet, forklarer Terje Aunevik i Svalbard Næringsforening.

Han mener at omstilling og utvikling av næringslivet på Svalbard er viktigere enn noen gang, og med henvisning hva som har vært tilfelle ved avvikling av gruvedrift så må det offentlige på banen for å bistå.

– Da ble hundrevis av millioner kroner overført. Realiteten nå er ganske mye tøffere, i hvertfall på kort sikt. Næringsforeningen mener det viktigste vi kan gjøre er å satse på det som kan bidra til lokal verdiskaping og sikre tilstedeværelse av lokale bedrifter. I dag er det egentlig ingen fordel med å være lokalt etablert med helårlig virksomhet. Vi ser det veldig tydelig nå. Sårbarheten er stor – de lokale bedriftene har ikke markeder utenfor for Svalbard. Mens mange aktører utenfor Svalbard opererer i mange markeder, og bruker bare Svalbard i gunstige perioder. Og mange av dem bidrar i mindre grad i den lokale verdiskapingen, skriver Terje Aunevik.

Fakta:
Spørreundersøkelse i næringslivet.

48 av Svalbard Næringsforenings ca. 60 medlemsbedrifter har svart på en spørreundersøkelse i regi av foreningen. Dette er svarene:

1: Omsetningsfall i april 2020 sammenlignet med april 2019.

30%: - 100 prosent.

22%: - 90 prosent.

10%: Samme eller større omsetning enn april ifjor.

2: Permitteringer.

15%: Alle ansatte permittert.

25%: 90% permitterte.

30%: Ingen permitteringer.

Totalt antall ansatte permittert: 685 personer.

3: Spørsmål: «Dersom du har/hadde planer om sesongansatte i år som nå ikke tas inn i arbeid grunnet Coronakrisen, hvor mange sesongansatte blir/ble berørt?»

Svar: ca. 250 personer.

4: Utflytting.

40% av bedriftene har ansatte som har valgt å flytte fra Svalbard grunnet koronakrisen.

5: Investeringer.

Spørsmål: «Hadde du planlagte investeringer i 2020 som settes på vent grunnet pandemien?

23 % Kutter alle investeringer.

34 % Kutter investeringer i 2020, men planlegger å gjøre dem seinere.

17% Kutter investeringer delvis.

13% Hadde ikke planlagt investeringer.

13% Gjennomfører investeringer som planlagt.

6: Underskudd og konkursrisiko.

Spørsmål: «Slik du oppfatter situasjonen nå - og slik du tror utviklingen vil bli i 2020, hvilke forventninger har du om driftsresultat for 2020?»

17% Reell risiko for konkurs dersom innreisebegrensningene varer til over sommeren.

39% Betydelig underskudd.

17 % Underskudd.

9% Nullresultat.

17% Overskudd.

7: Oppkjøp.

4 % Er kontaktet av utenlandske miljøer utenfor Norden.

6 % Har hørt om at det er miljøer som er i bevegelse som vurderer oppkjøp (nasjonalitet ikke nevnt).

89 % Er ikke kjent med oppkjøpsinteresser.

8: Tredjelandsborgere.

Spørsmål: «Har du ansatte fra såkalte tredjeland (utenfor EU/EØS) som er permittert, og dermed ikke får dagpenger utover den midlertidige tilskuddsordningen:

53% Nei

34% Ja (berører 1-5 personer)

4% Ja (berører 10-20 personer)

6% Ja (berører flere enn 20 personer)

9: Fremtiden.

Spørsmål: «Hva tror du om fremtiden?»:

21% Tror dette blir langvarig, og at vi ikke er tilbake på 2019-nivåer før etter 2023.

19% Krevende frem til 2022, men tror vi er tilbake til normaldrift i løpet 2023.

38% Krevende 2020 og 2021, men tror vi er tilbake til normaldrift i løpet 2022.

19% Krevende 2020, men tror vi er tilbake til normaldrift i løpet 2021.

2% Tror vi vil ha en normalisering innen utgangen av 2020.

10: Offentlige støttetiltak.

Spørsmål: «Er noen av regjeringens støttetiltak til hjelp for din bedrift?»:

32% Nei

39% Ja, men i liten grad

15% Ja, til en viss grad

4% Ja, i vesentlig grad

11: Bedriftsstørrelse.

25% har 1-3 ansatte

15% har 3-5 ansatte

23% har 5-10 ansatte

15% har 10-20 ansatte

6% har 30-50 ansatte

0% har 50-75 ansatte

0% har 75-100 ansatte

3% har flere enn 100 ansatte

Powered by Labrador CMS