Svalbardpakke 2:

– Vi blir diskriminert

Marcel Schütz mener at kompensasjonsordningen i Svalbardpakke 2 er diskriminerende og sender klage til flere departementer.

Klager: Marcel Schütz driver selskapet Spitzbergen Reisen og mister muligheten til å søke på Svalbardpakke 2 på grunn av én regel.
Klager: Marcel Schütz driver selskapet Spitzbergen Reisen og mister muligheten til å søke på Svalbardpakke 2 på grunn av én regel.
Publisert

Schütz vil paragraf 5A i forskriften om kompensasjonsordningen til livs. Han vil ha hele paragrafen fjernet og har nå sendt klage til Justisdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Utenriksdepartementet.

Paragrafen tar for seg kriteriene for norske bedrifter som er eid av utenlandske statsborgere og lyder:

Virksomhetens aksjer skal være minimum 34 prosent norsk eid. For aksjeselskaper kreves kopi av aksjeeierbok samt av kopi av pass fra den delen av eierskapet som utgjør norsk eierskap (34 prosent). Øvrige selskaper skal være eid av norske statsborgere og det kreves her kopi av pass som dokumenterer norsk statsborgerskap. Dersom virksomheten ikke er 34 prosent norsk eid, åpnes det for virksomheter som har drevet virksomhet minimum 10 år på Svalbard. Dette dokumenteres gjennom å levere firmaattest.

Solidaritet er glemt

Schütz driver selskapet Spitzbergen Reisen. Han etablerte sitt første selskap i 2012 og dette i 2016. Hadde forskriften endt på fem år som Venstre og MDG foreslo i lokalstyret, ville Schütz sitt selskap vært kvalifisert som søker.

– Uansett hadde jeg klaget på §5A, dette kan ikke være den riktige retningen. Vanligvis er det selskapet som må ha kriteriene på plass, ikke den enkelte aksjonær, sier Schütz.

– Vi ber om ny vurdering og fjerning av paragraf 5A fra forskriften. Hele paragrafen baserer seg på falske prinsipper og er økonomisk og juridisk tvilsom. Likhet, sosial rettferdighet, tillit og solidaritet er glemt, sier Schütz.

– Vi er et norsk aksjeselskap. Vi snakker og skriver norsk, betaler svalbardskatt. Vi hadde seks ansatte ved utgangen av mars 2020. Inklusive flere på tilkallingskontrakter. To er nå permittert på grunn av pandemien. Vi hadde en veldig god vekst og vi følger norske arbeidsvilkår. Vi er en seriøs turoperatør, medlem av Visit Svalbard og representerer Svalbard på reiselivsmesser i forskjellige land. Vi er spesialister på det tyskspråklige markedet og en god ambassadør for Svalbard i utlandet, sier han.

Mister muligheten

Tall hentet fra Visit Svalbard viser at av 76 medlemsbedrifter faller fem, muligens seks, av aktivitetsleverandørene utenfor med ti-årskravet.

– Ved å senke det til fem år hadde fire-fem av dem blitt innlemmet og kunnet søke, sier leder i Visit Svalbard Ronny Brunvoll.

– Paragraf 5A rammer oss og flere andre aktører hardt og vedtaket fører til ulikheter i bransjen på Svalbard, mellom seriøse norske og utenlandske selskapeseiere i norske selskaper registrert på Svalbard. Vi ønsker at denne avgjørelsen gjøres om, sier Schütz.

Samtidig som Spitzbergen Reisen nå er utelukket fra å søke om midler fra den siste tiltakspakken, er det et paradoks at han har fått støtte fra Innovasjon Norge.

– Slik det er nå er vi et norskeid selskap, men vi er ikke et norsk statsborgereid selskap, sier Schütz.

Forstår

I et intervju med Svalbardposten tidligere denne uke, sa lokalstyreleder, Arild Olsen at alle firmaer registrert i Brønnøysundregistrene i utgangspunktet er norske firma. Men Longyearbyen lokalstyre vurderer også om eier(ne) er norske eller utenlandske statsborgere. Dette er en praktisk tilnærming til de svalbardpolitiske målsettingene.

Olsen sa også:

– Jeg skjønner at folk kan føle seg urettferdig behandlet. Særlig at det er noen aktører som faller utenfor ordningen som har vært med på å bygge opp Longyearbyen-samfunnet. Men Svalbard står blant annet utenfor EØS-regelverket.

Powered by Labrador CMS