Sysselmannen presiserer:

Utlendinger utestengt fra Norge

Ingen utenlandske borgere bosatt på Svalbard kan reise til fastlands-Norge på besøk eller ferie, presiserer Sysselmannen.

UTLENDINGSSTOPP: Utlendinger kan for tiden ikke reise til fastlandet, presiserer Sysselmannen.
Publisert

Utenlandske borgere på Svalbard kan ikke reise til fastlands-Norge, slik reglene er nå. Det har Sysselmannen presisert på sine hjemmesider fredag.

Inngangen til det norske fastlandet reguleres av Forskrift om bortvisning mv. av utlendinger av hensyn til folkehelsen. Svalbardposten har de siste dagene skildret problemene som møter utenlandske borgere som vil reise til fastlandet.

Innreise er for tiden ikke mulig. "På grunn av korona-situasjonen", som det heter. Det gjelder ikke bare såkalte tredjelandsborgere, altså personer som opprinnelig er fra land utenfor EU/EØS: Det gjelder alle utenlandske borgere bosatt på Svalbard.

De vil "i utgangspunktet ikke kunne reise til fastlands-Norge på besøk eller ferie", informerer Sysselmannen.

Dette gjelder også personer som er visumpliktige og statsborgere fra land som Norge har innreiseavtale med og som normalt ikke trenger visum for innreise til fastlandet, inkludert statsborgere fra EØS-land.

Unntak finnes: For eksempel ved fødsel og medisinsk behandling. Da blir det innvilget besøksvisum og tillatelse til opphold i fastlands-Norge. Men bare unntaksvis. Og altså ikke for ferieopphold. "For dem som allerede har et Schengen-visum i passet, vil ikke dette være gyldig slik situasjonen er nå", heter det i meldingen fra Sysselmannen.

Det er unntak i forskriften for utlendinger med oppholdstillatelse uten særskilt innreisebegrensning og nærmere fastsatte grupper som er omfattet av EØS-regelverket. De kan reise til fastlands-Norge. De som vil reise til sine hjemland, kan gjøre dette via fastlandet. Forutsatt at de kan framvise gjennomgående billett til hjemlandet.

"Reiser til Fastlands-Norge som var mulig før korona-situasjonen, er derfor ikke mulig pr. nå. Det spiller i denne sammenheng ingen rolle om utenlandske statsborgere bor med sin ektefelle på Svalbard eller et annet sted i verden utenfor Fastlands-Norge. Det er ikke slik at utenlandske statsborgere bosatt på Svalbard stilles dårligere enn utenlandske statsborgere bosatt andre steder i verden med tanke på adgangen til Fastlands-Norge", skriver Sysselmannen på sine hjemmesider.

Man ber om at alle spørsmål om reise og opphold i fastlands-Norge rettes til Utlendingsdirektoratet (UDI). Det vises også til informasjon på deres nettsider; www.udi.no

Powered by Labrador CMS