Store Norske innstilt på å redusere husleie

I forbindelse med pandemien har Store Norske Boliger (SNB) konkludert med at de vil iverksette flere tiltak for leietakerne.

Store Norske, her ved administrerende direktør Jan Morten Ertsaas, iverksetter flere tiltak for leietakerne.
Store Norske, her ved administrerende direktør Jan Morten Ertsaas, iverksetter flere tiltak for leietakerne.
Publisert

Det normale kravet om tre måneders oppsigelsestid i kontraktene blir blant annet satt til side. Privatpersoner og bedrifter som ikke lengre har behov for en bolig kan derfor avvikle leieforholdet uten videre kostnader. SNB er også innstilt på å gi en reduksjon i husleien, i første omgang for april, for dem som opplever en inntektsreduksjon. Dette vil vurderes i dialog med den enkelte leietaker.

– Det er på det rene at koronapandemien får store ringvirkninger for næringslivet i Longyearbyen. Mange ansatte, særlig i reiselivet og i servicenæringen, vil bli permitterte og få inntektene redusert. Store Norske Boliger er ikke en del av det sentrale virkemiddelapparatet for å avbøte dette, men som lokalsamfunnsaktør ønsker vi å se på tiltak som kan lette situasjonen for dem som er rammet, sier administrerende direktør i Store Norske, Jan Morten Ertsaas.

De vil også vurdere situasjonen fortløpende, og vil kunne gjøre endringer underveis.

– Situasjonen er uoversiktlig og i stadig endring, og vi vet ennå ikke hvor lenge pandemien og ettervirkningene vil vare, presiserer Ertsaas.

Store Norske gjør også flere grep for å forhindre smitte blant sine ansatte. Svea er blant annet stengt for besøkende, og kun de som har sin arbeidsplass i Svea får være der. I Gruve 7 følges myndighetenes råd om smittevern, og skiftene er blant annet delt opp slik at de ikke møtes.

Powered by Labrador CMS