Innreisekarantene kan bli nødvendig:

– Kan ikke overbelaste sykehuset

Sysselmannen oppfordrer alle som får tilbud om å ta korona-vaksine. Innreisekarantene kan bli nødvendig i tillegg.

VURDERER INNREISE-KARANTENE: Sysselmann Kjerstin Askholt leder beredskapsrådet som vurderer smittesituasjonen og tiltak løpende. Blant annet kan det bli aktuelt å gjeninnføre innreise-karantene, varsler hun.
Publisert

Hvis sykehuset blir overbelastet vil beredskapsrådet vurdere å innføre innreisekarantene på Svalbard.

– Det kan være hvis man får smitte samtidig som man skal vaksinere, eller at det skjer andre ting som kan berøre kapasiteten på sykehuset. Hvis vi får en uoversiktlig smittesituasjon og trenger tid til smittesporing, for eksempel, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

At sykehuset får ro i forbindelse med massevaksineringen er viktig. I denne forbindelsen vil man kunne vurdere innreisekarantene.

– Men det er viktig å presisere at innreisekarantene er et veldig inngripende tiltak, som vil kunne ramme både fastboende og næringslivet hardt. Det skal alltid være en forholdsmessighet mellom tiltakene som brukes ut fra aktuell smittesituasjon. Vi vil alltid forankre et slikt virkemiddel i beredskapsrådet, etter å ha konsulert sentrale myndigheter, sier Askholt.

Nye vurderinger mandag

Svalbardposten får opplyst at vaksinene kommer til Svalbard i uke 14. Hvordan massevaksineringen skal skje er fremdeles ikke klart.

– Det er noe vi ønsker å se an før vi eventuelt innfører flere tiltak. I utgangspunktet tar vi nye vurderinger på møtene vi har hver mandag, men hvis det skjer endringer vil vi sette oss ned før. Mandagsmøtene har vi hatt sammen med Longyearbyen lokalstyre og Longyearbyen sykehus gjennom hele pandemien og det har blitt en god samarbeidsarena, sier sysselmannen.

Etter at beredskapsrådet for Svalbard hadde møte mandag, oppfordrer sysselmann Kjerstin Askholt i en pressemelding alle på Svalbard som får tilbud om korona-vaksinering, om å benytte seg av dette.

– Det er viktig for at effekten skal bli så god som mulig, sier sysselmannen.

Denne vaksinen får svalbardianerne

Det vil være Moderna-vaksinen som vil bli benyttet. Longyearbyen sykehus utarbeider nå mer detaljerte planer for hvordan vaksineringen skal foregå.

Samtidig vurderer beredskapsrådet behovet for flere smitteverntiltak på Svalbard i tiden framover. Det er riktig nok fortsatt ikke påvist korona-smitte på Svalbard, men flere nærkontakter av smittede har måttet være i karantene her.

– Derfor er det svært viktig at nasjonale og lokale smitteverntiltak blir fulgt. Det samme gjelder nasjonale reiseråd. Beredskapsrådet vil følge situasjonen nøye framover, samt innskjerpe tiltak som allerede er iverksatt.

Powered by Labrador CMS