Ny forskrift stopper hjemreisende til Svalbard

De som skal hjem til Svalbard etter å ha vært i utlandet, må først sitte to uker i karantene på fastlandet. Det er bestemt i en ny forskrift.

KARANTENEPLIKT: Sysselmannen presiserer at karanteneplikten for hjemreisende som har vært i utlandet, også gjelder de som skal videre til Svalbard. Du må i tilfelle være to uker i karantene på fastlandet før flyreisen går videre hjem til Svalbard.
KARANTENEPLIKT: Sysselmannen presiserer at karanteneplikten for hjemreisende som har vært i utlandet, også gjelder de som skal videre til Svalbard. Du må i tilfelle være to uker i karantene på fastlandet før flyreisen går videre hjem til Svalbard.
Publisert

Fastboende på Svalbard som har vært i utlandet, unntatt Sverige og Finland, skal i karantene på fastlandet i 14 dager før de reiser videre. Denne plikten er slått fast i en ny forskrift, melder Sysselmannen på Svalbard.

«Fastboende på Svalbard skal med andre ord ikke reise "hjem" til Svalbard før etter karanteneperioden», heter det i meldingen.

Det gjelder også de som har vært i andre land i løpet av de to ukene før de eventuelt kom til Sverige eller Finland.

Det kan gjøres unntak. Det gjelder personer «som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport». Dette gjelder også Svalbard, blir det presisert i forskriften.

Og: Det er bare Sysselmannen på Svalbard som eventuelt vedtar hvilke personer som er unntatt karantenebestemmelsen, «under hensyn til de stedlige forholdene», står det. Det er i tilfelle ikke fritt fram for vedkommende: De som unntas karantene «skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer», blir det presisert.

De som omfattes av karanteneplikten «skal (...) oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet såfremt nærkontakt med andre personer unngås», står det i forskriften.

Hvis man utvikler utvikler forkjølelsessymptomer som hoste, feber eller tungpustethet mens man er i karantene, er det plikt til å isolere seg. Det gjelder «fra symptomer inntrer til 7 dager etter symptomfrihet. Med isolering menes at personen oppholder seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted».

Det er kommunelegen som bestemmer hvor man skal i isolasjon, og det er ikke tillatt å bruke offentlig transport på vei dit.

Powered by Labrador CMS