Lokalstyre ber Stortinget om egen krisepakke:

Svalbard-dagpenger til 4,5 mill. i måneden

Dagpenger til 4,5 millioner kroner i måneden. Million-kutt i kommunale gebyrer. Det er prislappen for at Svalbard-samfunnet skal overleve, skriver Longyearbyen Lokalstyre i brev til alle partigruppene på Stortinget onsdag ettermiddag.

KRISE-DAGPENGER: Lokalstyret foreslår en midlertidig ordning for dagpenger gjennom Nav til de som blir stående uten inntekt etter permitteringer på grunn av korona-krisen.
KRISE-DAGPENGER: Lokalstyret foreslår en midlertidig ordning for dagpenger gjennom Nav til de som blir stående uten inntekt etter permitteringer på grunn av korona-krisen.
Publisert

Longyearbyen Lokalstyre (LL) påpeker at deler av den nasjonale krisepakka ikke virker på Svalbard. «...reduksjon eller utsettelse av skatter og avgifter (vil), grunnet lovgivningen på Svalbard, ikke ha en effekt», heter det.

Dagpenge-millioner

LL ønsker to strakstiltak: Kutte gebyrer på kommunale tjenester og innføre krise-dagpenger for de som står uten inntekt etter permitteringer. Stortinget bes bevilge penger for å dekke tiltakene.

For dagpenger alene handler det om anslagsvis 4,5 millioner kroner i måneden.

Det er som følge av at Svalbard ikke har visumplikt/oppholdstillatelse at mange utenlandske arbeidstakere ikke har rett på dagpenger eller inntektssikring, fordi de er utenlandske arbeidere uten oppholdstillatelse i Norge, og/eller ikke er EØS-borgere med nok opptjening.

LL anslår at det gjelder opptil 300 personer.

«Denne gruppen har ikke rettigheter og det vil være på tvers av norsk Svalbardpolitikk å innføre dem på permanent basis, men akkurat nå må vi legge prinsippspørsmål til side og bistå. Dette er lokalstyrets soleklare anbefaling», står det i brevet til Stortinget.

LL mener at det vil være mest praktisk at målgruppa får midlertidige dagpenger gjennom Nav-systemet.

23 gebyrmillioner

Longyearbyen Lokalstyre foreslår også kutt i kommunale gebyrer så lenge korona-krisa varer. Det betyr billigere strøm, fjernvarme, vann, renovasjon og vei. Det blir i tilfelle mulig for enkeltkunder og bedrifter å søke om fritak fra gebyr.

Det krever at Stortinget må garantere at LL får tilbake de tapte inntektene fra statlig hold, står det i brevet. Totalprisen for dette krisetiltaket er vanskelig å anslå, men de totale gebyrinntekene pr. April vil være på over 23 millioner kroner. Statsgarantien som kreves vil ikke kunne bli høyere enn det.

90 prosent permitteringer

Omtrent ni av ti arbeidsplasser i reiselivsnæringa i Longyearbyen, vil bli rammet av korona-krisen, heter det i brevet. Det betyr at flere enn 500 personer er direkte rammet. Årsomsetningen for bransjen er drøyt 900 millioner kroner.

Reiselivsnæringa vil trolig miste inntektene i flere måneder, understreker LL. Ikke bare høysesongen mars/april men også sommerens turistsesong. Det får igjen ringvirkninger for en lang rekke andre bedrifter. For å overleve må bedriftene få «kuttet kostnader snarest», krever LL i brevet til Stortinget.

Longyearbyen Lokalstyre informerer i sitt brev at drift av Svalbard-samfunnet «er svært avvikende fra fastlandet, med et redusert tjenestetilbud, fravær av fylkeskommune, samt at en rekke lover og regler naturlig nok ikke er innført. Blant andre lov om sosiale helsetjenester. Det er heller ingen visumplikt, oppholdstillatelse eller behov for utenlandske borgere å inneha arbeidstillatelse. Alt dette gir andre, betydelige utfordringer enn på fastlandet».

Powered by Labrador CMS