Vil betale for hjemreise for utlendinger

Tredjelandsborgere uten jobb på Svalbard kan få støtte til å reise tilbake til hjemlandet. – Den enkelte må nøye vurdere sin situasjon, oppfordrer justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

BLE EVAKUERT: I midten av mars ble de siste turistene korona-evakuert fra Svalbard. 1. juni kan de komme tilbake, men det blir ikke nok reiselivsjobber til alle. Regjeringen vurderer hjemreise-tilskudd for tredjelandsborgere som ikke kommer tilbake i arbeid, da disse i tilfelle blir stående uten inntekt.
BLE EVAKUERT: I midten av mars ble de siste turistene korona-evakuert fra Svalbard. 1. juni kan de komme tilbake, men det blir ikke nok reiselivsjobber til alle. Regjeringen vurderer hjemreise-tilskudd for tredjelandsborgere som ikke kommer tilbake i arbeid, da disse i tilfelle blir stående uten inntekt.
Publisert

Det blir neppe arbeid til alle som nå er permittert, selv om Svalbard-turismen starter opp igjen fra 1. juni. Derfor vil regjeringen betale for hjemreisen for utlendinger som blir stående uten arbeid og dermed uten inntekt.

Nærmere bestemt gjelder dette såkalte tredjelandsborgere, fra land utenfor EU/EØS, som ikke har rett til dagpenger ved permitteringer.

Pressemeldingen fra justis- og beredskapsminister Monica Mæland forteller konkret at «Justis- og beredskapsdepartementet utreder en løsning for tidsbegrenset støtte til hjemreise for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen som er uten inntekt og midler til å reise tilbake til sitt hjemland».

Det er som kjent flere hundre tredjelandsborgere på Svalbard. Regjeringen opprettet en ordning med krise-sosialstønad for disse under koronakrisen. I disse dager jobber blant andre LO Svalbard for at ordningen forlenges. Mæland avviser den muligheten i pressemeldingen:

– Stønadsordningen til utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen er tidsbegrenset til 20. juni og det er ikke aktuelt å forlenge denne, heter det.

Justis- og beredskapsminister mener at opphevelsen av karantenebestemmelsene vil gi mange jobbene tilbake, men ikke alle.

– Vi vurderer nå en tidsavgrenset støtte til hjemreise for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen. Det er viktig at den enkelte nå nøye vurderer sin situasjon og konsekvensene av eventuelt å ikke komme tilbake i lønnet arbeid, sier Mæland i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS