Kronikk:

Et helårlig reisemål med kapasitetsutfordringer

Dette gir oss trygghet i det videre arbeidet med å utvikle en næring i soloppgang!

Nordlyset bukter seg over Adventdalen og Operafjellet. Nå begynner turistene for alvor å oppdage den mørke årstiden på Svalbard.
Nordlyset bukter seg over Adventdalen og Operafjellet. Nå begynner turistene for alvor å oppdage den mørke årstiden på Svalbard.
Publisert

Statistikken per 2015 viser en fortsatt fin utvikling for reiselivet på Svalbard, med en total årsvekst i antall kommersielle overnattingsdøgn på 11 prosent fra året før. Totalt antall gjestedøgn var på 131.154 (SSB-statistikkpliktige hotell, gjestehus og camping), generert av cirka 60.000 ankomne gjester.

Helårsturisme drevet av utenlandsk vekst

Spesielt gledelig er utviklingen i månedene september - februar, der vi klart ser at destinasjonen beveger seg til å bli et fullverdig helårlig reisemål. Nordlys, polarnatt, blålys og den totale stillheten i mørketida viser seg å bli oppfattet som stadig mer attraktive verdier for de tilreisende. Det har vært en prioritert satsing å utvikle helårsturisme, for å utnytte kapasiteten bedre og derigjennom skape større grobunn for flere helårs sysselsatte, enda bedre kvalitet i opplevelsene og en sunnere økonomi for bedriftene. Vår spådom er at vi i løpet av to-fire år har jevnt med gjester tolv måneder i året, dog med visse naturlige sesongvariasjoner.

Interessant er det å registrere at det norske markedet står stille, mens utenlandske ankomster står for hele veksten i 2015. Dette oppfattes som en positiv bevegelse, siden vi med rundt 75 prosent norske gjester over mange år har vært svært eksponert mot ett marked. Det har vært høyt prioritert de siste fire-fem årene å få en bedre balanse mellom Norge og det store utland, og med 35 prosent utenlandske gjester i 2015 ser det ut som om vi begynner å bevege oss i rett retning. Det må her nevnes at i tillegg til egen satsing så har vi fått betydelig drahjelp av at den norske krona har svekket seg.

Reiselivssjef Ronny Brunvoll.
Reiselivssjef Ronny Brunvoll.

Ambisjon om vekst – nye opplevelser må skapes

For å oppnå ambisjonen om vekst jobber vi ufortrødent videre med å utvikle reisemålet, med nye opplevelser og bedre tilrettelegging i og utenfor bosetningene som sentrale innsatsområder. Longyearbyen har et spesielt fokus, der næringen utvikler nye aktiviteter og stadig bedre tilbud innen attraksjoner, by-opplevelser, handel og uteliv. Besøksgruva «Gruve 3» og muligheten for å besøke gruvesamfunnet Svea gjør at vi nå endelig kan presentere denne viktige delen av Svalbards historie for våre gjester, noe som har vært etterspurt i mange år. «Smaken av Svalbard» er et produkt som involverer fire ulike bedrifter i Longyearbyen, og som tar gjestene med på en vandring gjennom byen og med stopp på ulike steder for historiefortelling og smaksprøver. Dette nevnt som noen initiativ innen produktutvikling – enda mer er lansert eller på planleggingsstadiet.

Lokal mat er et viktig element i et bærekraftperspektiv, og vi vet også at markedet i stadig større grad ønsker denne type produkter som en del av totalopplevelsen. Tilgangen til å benytte lokal mat fra hav og land i utsalg og restauranter er i dag sterkt begrenset på Svalbard, og en samlet næring jobber for å få forbedret rammevilkårene slik at lokalmat kan tilbys våre gjester. Det jobbes blant annet for å få tilgang til flere reinsdyr til kommersiell bruk, samt høsting av urter som smakstilsetting. Landing av fisk og sjømat fangstet i farvannene rundt Svalbard ser det nå ut til å komme en løsning på fra regjeringen. Gitt at det tilrettelegges for at deler av fangsten foredles lokalt og kan selges som signaturprodukter fra Svalbard er dette en svært positiv nyhet.

Svalbard Cruise Network

Cruisetrafikken er en viktig del av den lokale verdiskapningen, og på Svalbard er denne delt i såkalte ekspedisjonsskipene og de tradisjonelle «stor hvite» oversjøiske cruiseskipene. Ekspedisjonscruisene har sitt utgangspunkt i Longyearbyen, der gjestene (ca. 11 500 i 2015) flyr inn og er med på et cruise i typisk fire-tolv dager i farvannet rundt Spitsbergen.

Vi har på grunn av tungoljeforbudet (full effekt fra 01.01.15., som gjør at skip med tungolje om bord ikke kan gå innenfor nasjonalparkgrensene) hatt en ventet tilbakegang i antall anløp av oversjøiske cruiseskip i 2015. Dog har antall gjester holdt seg på nivå med 2014 (cirka 37.500 ankomne cruisegjester), noe som kan tilskrives stadig større skip.

Vi har nettopp etablert Svalbard Cruise Network, som skal jobbe for å utvikle oss til en enda mer attraktiv cruisedestinasjon og med kvalitetsopplevelser og lokal verdiskaping som ledestjerne. Cruisenettverket er et aktivt grep fra næringen for å ivareta de unike verdiene vi har å tilby. Ja, vi ønsker vekst også innen cruise – men en kontrollert vekst som ikke går på tvers av ambisjonene om at Svalbard skal fremstå som et unikt reisemål.

Utfordringer innen kapasitet og rammevilkår

Stadig nye tilbud i og utenfor byen bidrar til at vi får nødvendig vekst også videre. Men vi er veldig klar over sårbarheten, så vel i naturen som i oppfattelsen av Svalbard som urørt og autentisk. Ergo jobber vi hver dag for å sørge for at utviklingen skal ivareta vår unike posisjon i opplevelsesmarkedet, blant annet ved hjelp av en masterplan («Destinasjon Svalbard mot 2025») som tar et helhetlig grep om utviklingen, støttet opp av at reisemålet merkes som bærekraftig av Innovasjon Norge.

Hva er det så som kan legge hindringer i vegen for videre vekst? Statistikken viser at vi stanger i taket i deler av året, der det i svært stor grad er fullt i Longyearbyen gitt den kapasiteten som er på overnatting per i dag. Uten flere senger vil det ikke være mulig å utvikle spesielt perioden mars – august så mye mer. Ergo må det legges til rette for økt kapasitet innen så vel overnatting som mat, opplevelser og andre tilbud. Her er vi i en positiv samhandling med Longyearbyen lokalstyre om blant annet arealplanlegging, og ulike næringsaktører har mer eller mindre konkrete utbyggingsplaner klare for utrulling.

En utfordring kan være den offentlige reguleringsiveren på Svalbard, hjemlet av den strenge Svalbardmiljøloven. Reiselivet slutter fullt og helt opp om strengt vern av natur og kulturminner, men har ovenfor sentrale myndigheter gjentatte ganger formidlet behovet for en stabil og langsiktig forvaltning av øygruppen også for næringsinteresser, slik at investeringer kan gjennomføres med stabile rammebetingelser og med minimal risiko. Videre ønsker vi anledning til enkel tilrettelegging enkelte steder i naturen rundt Longyearbyen, eksempelvis gjennom etableringen av såkalte sherpastier, tilrettelegging for en kyststi og anlegning av en løype på tundraen i Adventdalen der det kan kjøres med hundespann i sommerhalvåret. Dette vil være tiltak som både stimulerer til mer «kortreiste opplevelser» og som bidrar til mindre press på naturen. Vi imøteser den nye svalbardmeldingen med stor interesse, og har klare forventninger om at reiselivsnæringen gis rom og anledning til videre utvikling.

Fremtidstro – blant bedrifter og befolkning

Avslutningsvis kan nevnes at Visit Svalbard nylig har gjennomført en undersøkelse blant våre 66 medlemsbedrifter. Undersøkelsen viser at optimismen er stor, og der svært få i næringa frykter for fremtiden. De fleste bedriftene har planer om å introdusere nye produkter på markedet, noe som er et tydelig signal om at reiselivsnæringa på Svalbard «har trua». Longyearbyens befolkning deler denne troen, klart uttrykt gjennom en innbyggerundersøkelse vi gjennomførte i høst. Turistene ønskes velkommen og folk ser viktigheten av at reiselivet utvikles videre som en pilar for fremtidig bosetning i Longyearbyen. Dette gir oss trygghet i det videre arbeidet med å utvikle en næring i soloppgang!

Powered by Labrador CMS