Oppdraget skal løses

"Vår ambisjon er å levere bearbeidet metallurgikull til de første kundene allerede neste år."

Ambisjonen er å selge foredlet kull allerede neste år dersom Store Norske lykkes med sparetiltakene og har markedet på sin side, skriver administrerende direktør Wenche Ravlo i denne kronikken.
Ambisjonen er å selge foredlet kull allerede neste år dersom Store Norske lykkes med sparetiltakene og har markedet på sin side, skriver administrerende direktør Wenche Ravlo i denne kronikken.
Publisert
Lunckefjellgruva ble åpnet i februar 2014, men står nå på grunn av kullkrisen. Målet er å gjenåpne kullgruva, men det avhenger av lønnsomheten.
Lunckefjellgruva ble åpnet i februar 2014, men står nå på grunn av kullkrisen. Målet er å gjenåpne kullgruva, men det avhenger av lønnsomheten.

Den siste tiden har mange ytret seg om framtiden for Svalbard og Store Norske.
Det er bra. Selskapet har i snart ett hundre år vært hjørnesteinen i Svalbardsamfunnet – og Store Norske vil fortsatt være en avgjørende faktor for å opprettholde et livskraftig lokalsamfunn. Derfor er det naturlig og nødvendig at virksomheten vår debatteres.

Det er den vanskelige økonomiske situasjonen i Store Norske som har utløst diskusjonen denne gangen, sammen med et klimaengasjement der kull utpekes til en versting. På fastlandet spør man hva Norge skal leve av etter oljen, her på Svalbard er spørsmålet stilt: Hva skal vi leve av etter kullet?

Og akkurat som Norge ennå ikke er rede til å legge oljealderen bak seg, er det også for
tidlig å stenge kullgruvene på Svalbard. Først og fremst av hensyn til lokalsamfunnet. I en ideell verden kunne man sikkert kvittet seg med både olje og kull.

Todelt oppdrag
Store Norskes oppdrag er todelt: Vi skal drive på forretningsmessige vilkår, og vi har en rolle som bærebjelke i Svalbard-samfunnet og er dermed en hovedfaktor i tilstedeværelsen. Lokalsamfunnet ville vært mindre og mer sårbart uten Store Norske. Samtidig er det åpenbart at uten forretningsmessig akseptabel drift, kan vi heller ikke fylle samfunnsansvaret.

Derfor arbeider vi intenst langs to spor i Store Norske: Vi skal gjøre det som er mulig
for å sikre grunnlaget for fortsatt kulldrift, og vi skal utvikle flere ben å stå på i tillegg til gruvevirksomheten. Akkurat nå har vi markedet mot oss og tiden er knapp, men
det skal ikke stå på kreativiteten og innsatsen i Store Norske. Det siste halvåret har medarbeiderne våre lagt ned en stor innsats for å få Store Norske til å drifte rimeligere og smartere. Denne dugnaden er vi i selskapets ledelse stolte og takknemlige over.

Verden trenger kull
Hvorvidt Staten, vår eier, skal være engasjert i kullproduksjon eller ikke, er og forblir en politisk beslutning. Vi i selskapet forholder oss til oppdraget, som er forretningsmessig akseptabel kullproduksjon på Svalbard.

Når det er sagt, er det likevel ingen tvil om at verden fortsatt trenger kull, uansett hva man mener om dette råstoffet. 40 prosent av verdens energiproduksjon er kullbasert, og det vil ta lang tid før alternative energikilder kan erstatte kull, selv med rask innfasing av fornybar energi. Så er kull en råvare hvor prisene alltid har hatt store svingninger. Og nå er vi inne i en periode med lave priser, samtidig som Store Norske i Lunckefjell nylig har gjennomført sin største enkeltinvestering noen gang. Dermed har den økonomiske krisen oppstått og midlertidig hjelp fra vår eier er nødvendig for å komme videre.

Tre faktorer for lønnsomhet
Det er tre faktorer som bestemmer lønnsomheten i dagens Store Norske: Kullprisene på
verdensmarkedet, dollarkursen (vi får betalt i dollar) og våre egne kostnader. For å skape et så godt grunnlag som mulig for videre drift i Lunckefjell, har vi - som de fleste vet - redusert bemanning og andre kostnader kraftig. Og arbeidet med å produsere kull så rimelig som mulig fortsetter.

Det andre vi kan gjøre selv, er å prøve å få maksimal pris for kullet . Lunckefjell-kullet er av en gunstig kvalitet, og i snart to år har Store Norske arbeidet med produktutvikling rettet mot å tilfredsstille kvalitetskravene til metallindustrien, som betaler en langt høyere pris enn energibransjen. Vi er nå kommet så langt at Lunckefjell-kullet i år testes ut av mulige kunder. Vår ambisjon er å levere bearbeidet metallurgikull til de første kundene allerede neste år.

Store Norskes mål er fortsatt kulldrift i Lunckefjell også etter 2016, forutsatt at våre egne kostnader og markedsforholdene gjør dette mulig.

Ny virksomhet

Tanken om at Store Norske også skal ha annen virksomhet enn kulldrift er ikke ny, selskapet har arbeidet med forretningsutvikling i flere år. Den økonomiske krisen
har imidlertid vært en påminnelse om hvor viktig det er å utvikle ny virksomhet, og at
tiden kan være knapp.

Vårt utgangspunkt for forretningsutvikling på Svalbard, er som for enhver annen kommersiell virksomhet: Vi ser på hva vi har av ressurser og holder det opp mot hvilke
muligheter markedet byr på. Hovedressursene til Store Norske er vår lange historie
og vårt brede fotavtrykk på Svalbard, en etablert og fungerende organisasjon, vår
arktiske kompetanse og de mulighetene som ligger i at vi har forvalteransvaret for store
eiendommer her oppe. Så kan det hende at nye markedsmuligheter i Arktis ikke utvikler
seg så hurtig som man kanskje trodde, men at mulighetene for ny virksomhet på Svalbard
er økende, er det likevel ingen tvil om.

Vi er derfor allerede i gang med å utvikle eksisterende anlegg og infrastruktur til
nye formål, slik som Svea Arctic Research Infrastructure (SARI), industri- og basemulighetene som ligger på Hotellneset og opplevelsesmulighetene i Gruve 3. Dette
kommer i tillegg til satsingen på Pole Position Logistics som en betydningsfull logistikkleverandør i Arktis. Og nye muligheter vil
komme.

Fremtidig virksomhet vil neppe ha samme store sysselsettingseffekt som gruvedriften.
Like fullt har vi klare ambisjoner om å skape et betydelig antall nye arbeidsplasser
på Svalbard i løpet av de nærmeste årene. Vi kommer med konkrete planer for dette
om få måneder.


Åpen for samarbeid

Store Norske har et pragmatisk forhold til samarbeid om forretningsutvikling, vi kjenner
oss ikke igjen i den konflikten noen har forsøkt å oppstille mellom Store Norske og
«private». Vi er en kommersiell virksomhet som gjerne samarbeider med andre aktører når det er hensiktsmessig, både private selskaper og offentlige forskningsmiljøer. Det
viktigste for oss er at Svalbardsamfunnet blir så robust som mulig, at nye forretningsmuligheter i Arktis utnyttes på en god måte og at Store Norske kan videreutvikle seg som kommersielt selskap.

Derfor vil det fortsatt være lange arbeidsdager i Store Norske. Selskapet skal få flere
ben å stå på. Og kulldriften skal fortsatt være ett av dem, så sant markedet igjen kommer på vår side. Oppdraget skal løses.

Powered by Labrador CMS