Den heldige treenighet

"Jeg ber om at regjering og Storting ser verdien i at Store Norske får den håndsrekningen de ber om i dag."

Christin Kristoffersen inne i Lunckefjellgruva.
Christin Kristoffersen inne i Lunckefjellgruva.
Publisert

Svalbardøkonomien er liten, den er sårbar og den er sammenvevd. Svalbard er avhengig av både kulldriften, reiselivet og forsknings- og utdanningsvirksomheten. Og de tre er avhengige av hverandre for å skape det bærekraftige næringslivet Svalbard trenger i fremtiden.

Hvis vi velger å se på mulighetene i stedet for å la oss slå i bakken av krisen i Store Norske, har potensialet for verdiskaping i Longyearbyen aldri vært større. Med mulighetenes briller synliggjøres også at disse tre områdene er viktige for hverandre og viktige for Svalbard. Den heldige treeningheten.

Det er et uomtvistelig faktum at Store Norske er en viktig næringsaktør på Svalbard. Kullvirksomheten bærer direkte og indirekte en tredjedel av sysselsettingen her oppe. Derfor er et umiddelbart bortfall av kulldriften nesten utenkelig. Tanken alene kan få permafrosten under Longyearbyen til å riste. Jeg ber om at regjering og Storting ser verdien i at Store Norske får den håndsrekningen de ber om i dag.

Store Norske, vår hjørnestensbedrift, reduserer kostnader og tilpasser seg et tøft marked, slik at oppdraget med å drive lønnsomt kan innfris også i fremtiden. Og Store Norske må å få muligheter til å utvikle ny næringsvirksomhet på Svalbard, som supplement til kulldriften – og på sikt som erstatning for denne.

I dette arbeidet kommer den heldige treenigheten til å bli enda sterkere.

Store Norske er et av de sterkeste kompetansemiljøene som finnes innenfor industriell virksomhet i Arktis. Denne kompetansen blir en viktig bærer for kullselskapet fram mot det nye Svalbard. Det nordlige Arktis åpner seg for verdiskaping på helt nye måter, og her finner Store Norske, våre andre næringsaktører og universitets- og utdanningsmiljøene på Svalbard enda tettere sammen. For bærekraftig næringsvirksomhet

Arktis krever ny kunnskap. Den skapes av det næringslivet som befinner seg i sentrum av det nye Arktis, i samarbeid med akademia.

For akademiske miljøer som Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) arbeider ikke i et vakuum. Rammene for virksomheten på UNIS utgjøres av nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer, samarbeid med andre akademiske institusjoner og samarbeid med arktisk næringsliv. Store Norske er viktig for UNIS’ rolle på områdene arktisk geologi og teknologi, ikke minst i områdene rundt gruvene i Svea og Lunckefjell hvor vi skal etablere et senter for teknologiutvikling, beredskap og industrielle løsninger for Arktis.

Gode industrielle partnere med lang arktisk erfaring skaper basis for å utvikle ny kunnskap og ny teknologi for nasjonen Norge og næringslivets behov i det nye Arktis.

Reiselivet på Svalbard har hatt en svært god utvikling de siste årene. Reiselivsaktørene her oppe ønsker å satse videre, men er nå usikre på hva krisen i Store Norske vil bety. For motoren i vårt lokale næringsliv har betydning også for flytilbudet opp hit, og livskraften til overnattings- og serveringssteder i Longyearbyen. Dermed har Store Norske en direkte betydning for antall besøkende. De som besøker oss kommer hit av to årsaker. De vil se den spektakulære Svalbardnaturen, og de vil oppleve det mytiske gruvesamfunnet. Både kullhistorien og den aktive gruvedriften er avgjørende kommersielle elementer i det som vår lokale reiselivsnæring tilbyr.

Reiselivsnæringen på Svalbard har eventyrlige muligheter. Men næringen er avhengig av et allsidig samfunn omkring seg på Svalbard. Det er nødvendig både for å sikre robustheten i svalbardsamfunnet, og for at Svalbard skal ha tilstrekkelig verdi som turistattraksjon.

Både reiselivet og den lokale økonomien er best tjent med et så bredt og robust nærings- og samfunnsliv som mulig. Og i en slik sammenheng er Store Norske nødvendig.

Det gode ved en krise, forutsatt at den blir løst, er at man klarere ser mulighetene. Jeg tror Store Norske vil drive kulldriften enda mer effektivt i årene framover. Samtidig styrker selskapet satsingen på ny virksomhet. Selskapet har hatt en viktig rolle i samarbeid med oss i Lokalstyret og andre sterke kompetansemiljø både her i Longyearbyen og lenger sør i utviklingen av både havneplan og næringsplan. Dermed er det også en klar relasjon mellom den utvikling selskapet ser for seg, og den utviklingen samfunnet planlegger, og har planlagt for.

Slik vil de tre basisnæringene, som er så avhengige av hverandre, ytterligere styrke lokalsamfunnet i Longyearbyen.

Denne treenigheten har skapt vår stolte norske historie her på toppen av globusen, det robuste samfunnet vi er i dag, og det arktiske kompetansemiljøet vi har.

Vi er heldige som har denne treenigheten, og vi imøteser en klok avgjørelse fra sentrale myndigheter som lar oss utvikle oss og vår strategiske posisjon i nordområdene for fremtiden uten å knesette samfunnet vårt med å slå av den industrielle motoren i dette viktige arbeidet.

For å si det med Helge Stagnes:
Hold meg i handa og lær meg å vente. I mørketidslyset e varme å hente for den som har mot til å trosse og tru.

Powered by Labrador CMS