Kronikk:

Konservering av narhvaltenner på Svalbard Museum

For tiden konserveres det to hodeskaller med tenner fra narhval på Svalbard museum.

På bildet ses guidene Rinie van Meurs (f.v.), Nozomi Takeyabu, Morten Jørgensen og matros på M/S Malmö Mattias Lindau. Narhvaltannen som Jørgensen holder måler hele 2,30 meter, og blir nå en del av samlingen til Svalbard Museum.
På bildet ses guidene Rinie van Meurs (f.v.), Nozomi Takeyabu, Morten Jørgensen og matros på M/S Malmö Mattias Lindau. Narhvaltannen som Jørgensen holder måler hele 2,30 meter, og blir nå en del av samlingen til Svalbard Museum.
Publisert

Narhvaltennene skal etter hvert inngå i museets naturhistoriske samlinger. Målet med konserveringen er å få bort alt bindevev og kjøttrester på kraniet og andre mulig nedbrytende stoffer fra selve tennene. Dette gjøres ved å bruke temperert vann og Bio-Tex. Enzymene i vaskemiddelet bryter ned vevet. Det tar tid for bindevevet å løsne, derfor hjelper konservatorene litt til med å skrubbe det. Såpevannet blir også byttet regelmessig.

Sander Solnes skrubber, mens Mikael Bjerkestrand holder på tennene  under konserveringsarbeidet.
Sander Solnes skrubber, mens Mikael Bjerkestrand holder på tennene under konserveringsarbeidet.

Det var ingen narhvaltenner i samlingen til Svalbard museum fra før, så dette er to veldig flotte eksemplarer å få i samlingene. Den ene skallen har en tann som er på hele 2,30 meter. Den ble funnet i 2017 i pakkisen i Erik Eriksenstredet nord for Kong Karls Land i Nordaust-Svalbard naturreservat de første dagene av august 2017.

Funnet ble gjort i forbindelse med en turistekspedisjon om bord i M/S Malmö ledet av Morten Jørgensen, Nozomi Takeyabu og Rinie van Meurs fra turoperatøren NozoMojo Tours and Arts (NozoMojo LLC). Totalt ble det observert 21 isbjørner i området ved kadaveret, i tillegg ble det observert rundt 20 ismåker, 80 polarmåker og 100 havhester som forsynte seg av kadaveret. Et skikkelig etegilde.

Ekspedisjonene observerte så mange som 21 isbjørner ved ett av hvalkadavrene som ble funnet i pakkisen.
Ekspedisjonene observerte så mange som 21 isbjørner ved ett av hvalkadavrene som ble funnet i pakkisen.

Noen dager etter at etegildet var over, lå skallen med tanna igjen på isflaket. Derfor kunne guidene ta det hele inn. Guidene sørget for at tanna ble brakt inn til museet, etter at de først hadde fått tillatelse fra Sysselmannen til å ta det med seg fra isen.

Dette er fra funnet som ble gjort i august 2017 i Erik Eriksenstredet. Snømåkene hjelper til med konserveringsarbeidet.
Dette er fra funnet som ble gjort i august 2017 i Erik Eriksenstredet. Snømåkene hjelper til med konserveringsarbeidet.

Etter Svalbardmiljøloven (Lov 15. juni om miljøvern på Svalbard) tilhører fallvilt og deler av fallvilt Svalbards miljøvernfond, og må ikke fjernes fra funnstedet. Ved funn av fallvilt skal Sysselmannen varsles.

Det ble gitt tillatelse denne gangen mot at tanna ble overbragt museet. Tanna ble fraktet til Longyearbyen om bord på M/S Malmö og overlevert museet av guidene fra NozoMojo LLC.

Den andre tanna som konserveres er 1,70 m lang og ble bragt inn til museet høsten 2018. Også denne ble funnet i august måned på isen av Morten Jørgensen og Nozomi Takeyabu fra NozoMojo LLC på tur med M/S Malmø. Denne gangen var de i pakkisen så langt nord som 83oN. Også denne gangen var det mange bjørner som tok del i etegildet på isen. I tillegg til kadaveret etter narhvalhannen, var det også et kadaver av en håkjerring som både bjørnene og så mange som 30 ismåker forsynte seg av. Denne narhvalskallen med tann på ble bragt til Longyearbyen og overlevert Svalbard museum høsten 2018 av mannskapet på M/S Origo.

sbjørnen spiser siste rest av skrotten.
sbjørnen spiser siste rest av skrotten.

Ved begge anledningene så var det guidene fra NozoMojo som oppdaget isbjørnene og narhvalkadaverne. Vi setter veldig pris på at de ble samlet inn og overlevert til museet.
Narhvaltennene og opplysningene delt av finnerne vil bli lagt inn i databasen til museet. Denne informasjonen og bildene fra felt av skallene med tennene vil kunne søkes opp på digitalmuseum.no. Tennene vil i tillegg bli vist fram i forbindelse med at to forskere fra Norsk Polarinstitutt, Christian Lydersen og Kit M. Kovacs, skal fortelle om sine resultater fra forskning på sjøpattedyr en gang i løpet av vinteren.

Tusen takk til Morten Jørgensen som har delt bilder og informasjon rundt funnet av narhvaltennene og som må ha hatt en fantastisk opplevelse ut i pakkisen.

Lotte Carrasco, Svalbard Museum

Powered by Labrador CMS