Kaldt, men ikke kaldt nok!

Denne vinteren har vært kald, men fortsatt har middeltemperaturen i luften i januar og februar ligget over normalen noe som har vært tilfellet i 99 måneder på rad (Figur 1).

UNIS studenter på vei til fjæra i Bjørndalen. Her ønsker UNIS å etablere en lengre tidsserie på makroalger da vi ser at tareveksten tar seg opp i fjæra nå som isskuringen har minket
UNIS studenter på vei til fjæra i Bjørndalen. Her ønsker UNIS å etablere en lengre tidsserie på makroalger da vi ser at tareveksten tar seg opp i fjæra nå som isskuringen har minket
Publisert
Marinbiologstudenter ved Unis sjekket hydrologo ig biologistatusen i Adventfjorden og Isfjorden sist uke da de var ute med Polarsyssel.
Marinbiologstudenter ved Unis sjekket hydrologo ig biologistatusen i Adventfjorden og Isfjorden sist uke da de var ute med Polarsyssel.
Sjøtemperaturen i Isfjorden(IsK -Karlskronadjupet) og Adventfjorden (IsA) fra januar til mars 2019.
Sjøtemperaturen i Isfjorden(IsK -Karlskronadjupet) og Adventfjorden (IsA) fra januar til mars 2019.
Lufttemperaturer fra Svalbard lufthavn fra 1. januar til 16. mars 2019 presentert som døgnmiddel (blå) og månedsmiddel (rød) mot normal månedsmiddel (basert på målinger i tidsrommet 1961-1990).
Lufttemperaturer fra Svalbard lufthavn fra 1. januar til 16. mars 2019 presentert som døgnmiddel (blå) og månedsmiddel (rød) mot normal månedsmiddel (basert på målinger i tidsrommet 1961-1990).

Mars måned har startet kaldt og ligger hittil under månedsnormalen men det er fortsatt mye igjen av måneden. Frostrøyken har ligget over Adventfjorden, men fortsatt er fjorden å finne uten isdekke. Så hva er sjøtemperaturen nå? Noe sjøis har dannet seg i skjermede bukter og viker, så det er tydelig at fjorden har blitt kaldere siden sist vi var ute den 12. februar. UNIS er ute hver måned og samler inn hydrografiske (temperatur og saltholdighet) og biologiske data fra Adventfjorden (IsA – Isfjorden Adventfjorden tidsseriestasjon), en prøvetakningsserie vi har opprettholdt siden desember 2011.

Årets marinbiologistudenter ved UNIS fikk i oppgave å sjekke sjøtemperaturen og den biologiske tilstanden i fjorden sist onsdag da vi var ute med Polarsyssel (Bilde 1 og 2). I januar opplyste vi om sjøtemperaturer rundt +1.5°C i overflaten i Adventfjorden (ref SP nr 4 2019). En måned seinere hadde overflatetemperaturen falt til +0.4°C, og sist uke var overflatetemperaturen falt ytterligere til -0.6°C. Sjøvann fryser først ved -1.8°C med den saltholdigheten vi har i Adventfjorden og fjordene generelt på Svalbard, så det er fortsatt et stykke igjen før Adventfjorden fryser. Lengre ute i den dypere delen av Isfjorden (IsK - Karlskronadjupet) var det i januar plussgrader i hele vannsøylen.

Sist uke lå temperaturene på minussida i hele vannsøylen (Figur 2), noe som tilsier at ny tilførsel av varmere atlantisk vann ikke har trengt inn i Isfjorden så langt i år. Men som sagt, det er fortsatt et stykke igjen til fjorden når frysetemperaturer ned mot -1.8°C, og selv med lufttemperaturer ned mot -15°C resten av mars, vil ikke Isfjorden fryse til. Det kan komme mer is i de grunne terskelfjordene Tempelfjorden, Billefjorden og Dicksonfjorden, men Isfjorden vil ligge rett utenfor som et stort varmemagasin som kan påvirke sidefjordene ved værskifte. Spesielt ved økning av lufttemperaturen kan dette raskt endre issituasjonen til det verre. Dette husker vi godt fra vinteren 2017 som var forholdsvis kald, og der isforholdene var relativt gode. Da et lavtrykk kom innover i april og lufttemperaturene steg kraftig endret isforholdene seg raskt fra en dag til den andre. Sjøisen smeltet da både ovenfra og spesielt fra undersiden, noe som blant annet resulterte i den tragiske skuterulykken i Tempelfjorden der en guide omkom. Så pass på ved værskifte og stol ikke på tidligere skuterspor når det kjøres på sjøisen.

Så en liten gladmelding til slutt: i Adventfjorden har så smått produksjonen av små mikroskopiske alger (fytoplankton) begynt å ta sted. Så våren er i anmarsj. Våren starter alltid tidligere i sjøen enn på landjorda.

Av: Janne E. Søreide, Ragnheid Skogseth, Anna Vader og Tove M. Gabrielsen. Unis AB-202 studenter og statsmeteorolog Ine-Therese Pedersen, Svalbard værtjenestekontor

Powered by Labrador CMS