Kronikk:

Ny oppdatering på sjøtemperaturen i Isfjorden

Så var UNIS ute igjen og denne gangen med Polarsyssel og studentene i marinbiologikurset AB-202.

Forskere og studenter i aksjon på dekk.
Forskere og studenter i aksjon på dekk.
Publisert
Sjøtemperaturutviklingen i Karl Kronasdjupet stasjon i Isfjorden siden november.
Sjøtemperaturutviklingen i Karl Kronasdjupet stasjon i Isfjorden siden november.
Temperaturprofilen ved samme stasjon i mars 2016 som var uvanlig varm og sjørtempreraturprofilen ved samme stasjon når sjøvannet begynner å fryse.
Temperaturprofilen ved samme stasjon i mars 2016 som var uvanlig varm og sjørtempreraturprofilen ved samme stasjon når sjøvannet begynner å fryse.

Fjorden dampet kraftig og det var ingen tvil om at det pågikk en kraftig avkjøling på sjøen. Dagen var 3. mars og det var sterk kontrast mellom lufttemperaturen på -27°C og sjøtemperaturen på -0.8°C.

Nå er Isfjorden i ferd med å bli vertikalblandet fra bunn til topp. Helt frem til januar så vi en tydelig lagdeling av vannmassene i Isfjorden med et ferskere og kaldere sjikt over et varmere og mer salt sjøvann av Atlantisk opprinnelse. I januar lå sjøtemperaturen på sitt kaldeste hittil i år på rundt -1.5°C. I februar var overflatetemperaturen steget med nesten +1.5 grader til rundt 0°C på grunn av en vertikal omveltning av vannsøylen. Det kalde overflatelaget ble på et tidspunkt kaldt nok og dermed tungt nok til å synke under det varmere vannet dypere nede som dermed ble blandet opp til overflaten.

Denne gjennomblandingen pågår fortsatt, og hvis den effektive avkjølingen fortsetter med kalde luftmasser over Svalbard, og det ikke kommer nytt innsig av varmere vann fra sokkelen, kan sjøtemperaturen i Isfjorden nå frysetemperaturen på -1.8 °C (blå stiplet linje i figuren). I slutten av april måler vi som regel de kaldeste sjøtemperaturene på Svalbard. Til sammenligning har vi lagt ved sjøtemperaturen vi målte i Isfjorden 21. mars 2016 – den uvanlig varme vinteren. Da lå sjøtemperaturen på opp mot +2 °C i hele vannsøylen (svart stiplet linje). UNIS måler sjøtemperaturen i Isfjorden 1 til 2 ganger i måneden og vi skal holde dere orientert om utviklingen videre.

Marinbiolog Janne E. Søreide og oseanograf Ragnheid Skogseth ved Universitetssenteret på Svalbard

Powered by Labrador CMS