Kronikk:

Om snøkrabbe, torsk og sjømat fra havet rundt Svalbard

Bestander har variert de siste 100 år.

Paul Renaud, Bodil Bluhm og Jørgen Berge om bord i «Helmer Hanssen» i Raudfjorden.
Paul Renaud, Bodil Bluhm og Jørgen Berge om bord i «Helmer Hanssen» i Raudfjorden.
Publisert

I en 10-års periode fra midten av 1870-tallet var det et intenst torskefiske på Svalbard, med nesten 600.000 torsk fanget i toppåret 1879 bare i Kongsfjorden. I 1883 kollapset dette fisket totalt, og de 18 båtene som gikk opp til Kongsfjorden fra fastlandet det året kom tilbake med tre torsk. Opp gjennom 1900-tallet har det så i avgrensede perioder også blitt observert og fisket mye torsk på Svalbard, og siden 2006 har vi i fjordene på vestkysten av Svalbard sett en jevn strøm av andre ”nye” arter dukke opp – hyse, sei, kronemanet, makrell og blåskjell for å nevne noen. Nå ser det også ut til at snøkrabben er på god vei!

I de siste årene har det blitt godt dokumentert hvordan Atlantiske (sørlige) arter har trukket nordover og etablert seg på Svalbard. Prøveinnsamlinger fra felt-baserte kurs på UNIS har for eksempel rapportert om blåskjell, makrell, og kronemanet. Selv om dette er viktige funn, har de muligens ikke like vidtrekkende konsekvenser for Svalbard og Norge generelt som de observasjonene vi nylig gjorde av snøkrabbe i Raudfjorden nordøst på Spitsbergen. På tokt med «Helmer Hanssen» sist uke observerte vi unge (3-5 år) krabber i trål og på bunnfotografier fra et automatisk observatorium på havbunnen. Dette er første observasjon av snøkrabbe i en fjord på Svalbard. Tidligere er det gjort to funn (2011 og 2016) av snøkrabbe i området øst for Edgeøya. Funnet av to unge individer inne i Raudfjorden på nordsiden av Svalbard tyder på at den allerede har spredt seg kraftig nordover, og vil med stor sannsynlighet dukke opp også i fjordene på vestkysten av Svalbard.

Snøkrabbe ble observert for første gang i Barentshavet på Gåsebanken i 1996, og har siden spredt seg hurtig. Den finnes nå i store mengder i det sentrale og nordøstlige Barentshavet, der fiskeriet etter denne attraktive krabben allerede har nådd en verdi på 500 millioner NOK i året. I Norge driver Havforskningsinstituttet, i samarbeid med UiT med populasjonsstudier av snøkrabbe i Barentshavet. Masterstudent Hanna Danielsen undersøker hvor mange egg en hunnkrabbe kan produsere per yngling, om hunnkrabbene produserer egg hvert år, og hvor store krabbene er når de begynner å reprodusere. Dette er viktig informasjon å ha for å kunne estimere bestandens utvikling. Frem til nå, har mesteparten av informasjon kommet fra Beringhavet og østkysten av Canada, hvor arten har sin opprinnelige utbredelse.

Bli abonnent på Svalbardposten

Hvilket abonnement passer for deg?

Alle abonnement blir automatisk fornyet til ordinær pris og løper til det blir sagt opp.

1 måned digitalt abonnement

Digital måned

10,- den første måneden, deretter 190,- per måned

for 1 måned

Bestill her

1 år papir og digitalt abonnement

Komplett HELÅR.

1980,-

for 12 måneder

Bestill her

6 måneder papir og digitalt abonnement

Komplett halvår.

1125,-

for 6 måneder

Bestill her

1 år digitalt abonnement

Digitalt helår

1380,-

for 12 måneder.

Bestill her

6 måneder digitalt abonnement

Digitalt halvår

860,-

for 6 måneder

Bestill her

1 år komplett sør for Bodø

2430,-

Full digital tilgang, eAvis og papirutgaven én gang i uken.
Portotillegg pr. avis fra Bodø og sørover pålydende kr 10,-

Bestill her

6 måneder komplett sør for Bodø

1345,-

Full digital tilgang, eAvis og papirutgaven én gang i uken.
Portotillegg pr. avis fra Bodø og sørover pålydende kr 10,-

Bestill her

Powered by Labrador CMS