Kronikk:

Regjeringen støtter reiselivsnæringen - også på Svalbard

Fra 1. juni kunne Svalbard endelig ta imot turister igjen og med det begynne å ta hverdagen tilbake.

Iselin Nybø i Longyearbyen.
Iselin Nybø i Longyearbyen.
Publisert
Iselin Nybø i Longyearbyen.
Iselin Nybø i Longyearbyen.

Tiltakene regjeringen har kommet med så langt har vært generelle og de har favnet bredt. Om vi fra begynnelsen av skulle hatt skreddersydde pakker til enkeltnæringer ville det tatt for lang tid før pengene kom ut. Hovedmålet er fortsatt at støtteordninger skal treffe så mange bedrifter som mulig, i så mange næringer som mulig. Og de skal også gjelde Svalbard der det er mulig.

Likevel foreslår regjeringen ekstra tiltak for reiselivsnæringen, som er blant næringene som vil ha utfordringer lengst. Vi har også lagt frem egne tiltak som vil motvirke konsekvensene av virusutbruddet for bedrifter på Svalbard. Vi foreslår blant annet å:

• styrke kapasiteten og beredskapen hos Sysselmannen, blant annet for å følge opp arbeidet med bransjestandard for smittevern i reiselivet.

• øke bevilgningene til Svalbard Museum med 2,9 millioner kroner.

• gi reiselivsbedrifter i hele landet 250 millioner kroner i tilskudd for å drive bedriftsutvikling. Koronasituasjonen gjør at reiselivsbedrifter må tenke nytt, og dette vil bidra til at bedriftene kan nytte en vanskelig periode til både omstilling og videreutvikling. Tilskuddsordningen vil omfatte alle bransjer i reiselivet, og skal administreres av Innovasjon Norge som kjenner reiselivsnæringen godt.

• forlenge kompensasjonsordningen til ut august. Kompensasjonsordningen for bedrifter med stort omsetningsfall gjelder også for foretak på Svalbard. Ordningen var ment å vare i ut mai og skulle være nødhjelp til bedriftene. Vi ser at reiselivsnæringen fortsatt opplever betydelig omsetningsfall og vil derfor forlenge ordningen slik at bedrifter med omsetningsfall i sommermånedene også får støtte.

• opprette en lønnsstøtteordning for bedrifter. Mange reiselivsbedrifter har måttet permittere ansatte. Med lønnsstøtteordningen kan bedrifter få ansatte tilbake i jobb, uten at lønnskostnadene øker. Det tas sikte på at lønnsstøtteordningen også vil gjelde på Svalbard, men det gjenstår noen avklaringer knyttet til dette. Siden Svalbard er hardt rammet av krisen foreslår vi også en egen kompensasjonsordning for arbeidsgivere på Svalbard.

Bedrifter i hele Norge har slitt de siste månedene. Mange går også en vanskelig tid i møte. Men når koronakrisen en gang er over, og grensene åpnes, må vårt felles mål være at Svalbard skal ha et bærekraftig reiseliv med unike arktiske opplevelser og være en god plass å bo med trygge arbeidsplasser.

Av næringsminister Iselin Nybø (V)

Powered by Labrador CMS