Satser på tettere samarbeid

For å styrke Longyearbyens fortrinn om godt samarbeid rundt forskning, utdanning og forvaltning, har Unis og LL besluttet å øke samarbeidet ytterligere.

Økt satsing: Unis satser mer på utdanning av studenter til de arktiske samfunnsutfordringer i Longyearbyen. Her er noen av deltakerne på LL og Unis sin workshop fredag 22. februar.
Økt satsing: Unis satser mer på utdanning av studenter til de arktiske samfunnsutfordringer i Longyearbyen. Her er noen av deltakerne på LL og Unis sin workshop fredag 22. februar.
Publisert

Representanter fra Longyearbyen lokalstyre (LL) og Universitetssenteret på Svalbard (Unis) var fredag 22. februar samlet på Unis i en workshop hvor begge parter presenterte prosjekter, utfordringer og potensielle samarbeidsområder. Gjennom presentasjonene og diskusjonen ble det identifisert flere mulige prosjekter, og det ble klart at det er et betydelig potensial for å utnytte hverandre bedre. Tilsammen deltok rundt 25 personer og de fleste fagområder og tjenester var representerte.

Unis har gjennom sitt mandat som målsetting å bidra til utviklingen av Svalbardsamfunnet. På denne måten står LL og Unis unikt sammen for å øke kunnskapsgrunnlaget og nivået på LLs tjenester. Klimaendringene skaper utfordringer med tilpassing av gammel infrastruktur og planlegging av ny, og LL har de siste årene hatt store utfordringer direkte knyttet til økt snø- og jordskredaktivitet. Unis har tidligere også spilt en viktig rolle som kunnskapsleverandør i opplæring, beslutningstaking og planlegging av fremtidens infrastruktur, og dette er det ønskelig å systematisere og gjøre uavhengig av turnover og enkeltpersoner.

For å styrke Longyearbyens fortrinn om godt samarbeid rundt forskning og forvaltning, har Unis og LL besluttet å øke samarbeidet ytterligere. Lokasjonen til Unis i Longyearbyen gjør det enkelt å satse mer på involvering av studentene i den direkte driften av det arktiske samfunnet mens de bor og studerer her, samtidig som de får kunnskapen som kan overføres til det praktiske arbeidsliv når de er ferdige. I dag har LL flere ansatte som har tatt kurs på Unis og som nå jobber med tekniske fag. Dette viser at et bedre samarbeid lokalt gir gode, kompetente arbeidstakere i fremtiden.
Unis jobber kontinuerlig med å utvikle den forskningsbaserte utdanningen til studentene.

Det er ønskelig å inkludere bruken av nærområdet til så mye undervisningsaktivitet som mulig. Dermed kan studentene eksponeres mer og oftere innenfor de forskjellige fagområder som det undervises i. I tillegg spares miljøet for noen lengre turer for datainnsamling ved at det i stedet samles inn data lokalt i planområdet. Dette vil i høy grad muliggjøre å hente inn målinger fra mange ulike prosesser fra landskapet i og omkring Longyearbyen. LL får da et riktig og godt kunnskapsgrunnlag i beslutningene som tas, i samfunnsplanlegging, arealplanlegging, prosjektering eller direkte i driften.

Samarbeidet vil i første omgang omhandle innsamling av data tilpasset behovet til LL, og slik vil data bli samlet inn både ut ifra forsknings- og samfunnsmessige hensyn. Bruk av internship hvor studenter med ulik faglig bakgrunn kan komme på arbeidsopphold innenfor LLs tjenesteområder, vil også være en aktuell ordning. Data, rapporter og oppgaver fra dette arbeid vil så deles med LL noe som forutsetter gode institusjonelle arkiver og kartdatabaser med mulighet for lett gjensidig data- og rapportutveksling. I tillegg ble det diskutert muligheten for at LL ansatte kan inviteres av Unis som gjestelærere på ulike kurs. Slik vil anvendt kunnskap nå frem til studentene.

Problemstillinger knyttet til grunnen, logistikk og regelverk er ofte nye når en kommer fra fastlands-Norge for å arbeide i Longyearbyen. Ofte er det nødvendig å ha detaljert kunnskap om store fagfelt for å ta gode beslutninger, primært fordi det ofte mangler bransjenormer og regelverk knyttet til forholdene her oppe. Det er derfor en enestående mulighet å kunne anvende forskningsbasert utdannelse av studenter ved Unis til å samle inn mer kunnskap om det spesielle arktiske landskap her som ligger på permafrost, med snødekte steile fjellsider og breer.
Utdannelse av studentene i de forhold som et arktisk samfunn har med samfunnsdrift på 78°N er viktig, og vil være enda viktigere for fremtiden.

Av: Hanne H. Christiansen, professor & prodekan for utdanning Unis; Kjersti Olsen Ingerø, teknisk sjef Longyearbyen lokalstyre; Morten Dyrstad, sektorsjef teknisk Longyearbyen lokalstyre & Harald Ellingsen, direktør Unis.

Powered by Labrador CMS