Kronikk:

Snøskuterskader -en gang til?

Denne vinter var det igjen flere som omkom i forbindelse med snøscooterkjøring. Hvert dødsfall og hver alvorlig skade er én for mange.

Fra en skutervelt i Fardalen 2019
Fra en skutervelt i Fardalen 2019
Publisert
Professor Torben Wisborg
Professor Torben Wisborg
Tone H. Rønning
Tone H. Rønning

Vi har nettopp publisert tallene på alvorlig skadde og omkomne ved bruk av snøscooter for perioden 2013-14. I Nord-Norge fant vi gjennom disse to år syv dødsfall og 74 skader som førte til sykehusinnleggelse. I tillegg fant vi tre dødsfall gjennom media, som ikke var registrert hos politiet eller på sykehusene.

Nedgang i Finnmark – økning på Svalbard

Det er naturlig å sammenligne antallet av skader og dødsfall med antall snøscootere. Flere snøscootere gir større risiko, på samme måten som det er flere tilfeller av hjertestans der det bor flere mennesker. Når vi så på antall skader og dødsfall per 1.000 snøscootere per år var tallet for Svalbard 5,1, mens det for Finnmark var 1,1 og i Nordland og Troms 0,4 - 0,5. For Finnmark er dette en nedgang, i perioden 2002-04 var samme tall 2,8. Risikoen blir altså mindre. Svalbard, derimot, gikk opp fra 4 skader eller dødsfall per 1.000 snøscootere per år til nå 5.

En naturlig forklaring på økningen på Svalbard kan være en betraktelig økt turisme, med flere uerfarne snøscooterkjørere blant brukerne.

Rundt halvparten av snøscooterhendelsene skjedde i helger, og vi kan anta at dette skyldes økt fritidskjøring. Dette har vi også funnet tidligere.

Viktigheten med pålitelig statistikk

Hvorfor er det viktig å se på disse tallene? Tenk på meslinger. Meslinger var tidligere omtrent utryddet, fordi alle ble vaksinert som barn. Nå er det flere og flere vaksinemotstandere, som gir en befolkning med uvaksinerte. Dermed er det grunnlag for at meslinger kommer tilbake og sprer seg igjen. Meslinger hos voksne er livsfarlig, men den enkelte lege vil neppe se mer enn et tilfelle i karrieren. Da tror legen lett at det er et engangstilfelle. Hvis disse spredte tilfeller ikke ble registrert hadde vi ikke oppdaget at meslinger nå kommer tilbake. Pålitelig statistikk er altså viktig for å kunne bedømme risiko og behov for tiltak.

Vi brukte både sykehusenes og politiets registre. Det var ikke samsvar mellom det som var registrert i de ulike registrene. I tillegg var det også dødsfall som ingen av de to hadde registrert. Vi har altså ikke troverdige offentlige statistikker. Samfunnet har fått til en betydelig reduksjon i dødsfall i veitrafikken, fordi gode statistikker har kunnet fortelle hvor, når og hvordan dødsfall og alvorlige skader skjer. Hvis vi har samme gode statistikk for andre risikoområder kan vi se hvor vi skal bruke kreftene, og hvordan.

Trygge turer

Nå kommer el-sykler for fullt, sammen med motoriserte rullebrett, sparkesykler, segways, vannscootere og andre leketøy for voksne og barn. Hvis vi ikke skal få en situasjon som med meslinger, der vi plutselig oppdager en situasjon med dødsfall og alvorlige skader, er det viktig at vi nå får en pålitelig offentlig statistikk.

Vi er ikke imot snøscootere eller scooterkjøring, men vi tror at brukerne har krav på å vite hvilken risiko de utsetter seg for, og samfunnet må kunne regulere de farligste aktiviteter, slik det er gjort med bilbelte, hjelm på motorsykkel og sikkerhetsutstyr for barn i bil.

Med en god statistikk kan vi se hvilke aktiviteter som gir størst risiko, så brukerne kan få gode og trygge turer på snøscooter, og samfunnet kan beskytte seg mot dødsfall og alvorlige skader med langvarige følger.

Powered by Labrador CMS