Kronikk:

Verdier når verden endres

Klimaendringene er en av de største utfordringene i vår tid. I kontrast til arbeidet med krisen som følge av Covid-19, går det langsomt å omstille verden til et lavutslipps samfunn.

Kim Holmén til venstre og Leif Magne Helgesen.
Kim Holmén til venstre og Leif Magne Helgesen.
Publisert

Den negative utviklingen skjer dessverre raskere enn omstillingen.

Som følge av redusert fly- og biltrafikk i disse virustider, opplever vi en kortvarig positiv miljøeffekt. I mange byer og områder minsker forurensingen kraftig. Det gir gode helsemessige konsekvenser lokalt, men den viktigste positive miljøeffekten som følge av Covid-19 er at verdens ledere viser at de kan gjøre drastiske endringer når de må.

Etiske mål

Vi ønsker selvsagt ikke at endringer skal foregå så raskt og voldsomt som det skjer i disse dager. Vi føler med alle de som nå sliter både helsemessig og økonomisk, og vi vi har stor respekt for de som arbeider med å begrense skadevirkningene. Det er positive verdier når handlinger skjer i solidaritet med de svakeste i samfunnet; de eldste og de som allerede har en alvorlig sykdom. La oss håpe at de samme verdiene kommer til uttrykk når fattige land rammes. Da settes den internasjonale solidariteten på prøve.

Det er riktig å handle raskt på grunn av Covid-19. Samtidig må de beslutninger som tas ikke basere seg på tilfeldigheter. Mange vedtak kommer til å påvirke samfunnet over lang tid. I arbeidet med å stoppe viruset, er det derfor nødvendig å legge inn langsiktige etiske mål. Både i kampen for å begrense skadevirkningene av Covid-19, og i håndteringen av klimautviklingen, må vi ha rask og effektiv handling samtidig som vi setter langsiktige mål.

Myke verdier

Det finnes koblinger mellom klima, miljø og sykdommer. Omtrent to tredjedeler av alle kjente sykdommer, deriblant Covid-19, kommer fra dyr. Menneskeheten endrer eksistensgrunnlaget for økosystem ved å påvirke miljøer med hogging av skog, og gjennom jordbruk og klimaendringer. Det har lenge blitt varslet om økt risiko for sykdom og pandemier fordi mennesker og dyr tvinges nærmere hverandre. Det er heller ingen overraskelse at nye sykdommer og virus kan komme ut av kontroll.

Den moderne samfunnsstruktur bygger i stor grad på økonomisk vekst. Faren er at et ensidig blikk på økonomi fortrenger verdier som kjærlighet, vennskap, familie, kultur, frihet og fred. Dette er ikke-materielle verdier som er viktige for oss alle. Disse gir liten miljøbelastning.

Lykkeligere samfunn

Det er viktigere enn noen gang at vi makter å tenke på hvor vi vil med samfunnet på lengre sikt. Avgjørende verdier vil da være å løfte opp menneskers verdighet og verne om det åpne demokrati hvor det er plass til et mangfold av politiske meninger, religioner og mennesketyper. Det vil være et lykkeligere samfunn som er mindre sårbart for pandemier.

Vi ønsker ikke å være dommedagsprofeter. De har det til alle tider vært nok av. Tvert imot ønsker vi å oppmuntre til håp og søken etter løsninger. Vi har stor tro på menneskeheten. Kanskje de tanker som gjør at vi handler raskt for å redde livet på sårbare grupper under viruskrisen kan kanaliseres til å forme et bedre samfunn der vekst i livskvalitet ikke ensidig bygger på økonomisk vekst, men handler om å trygge det gode fellesskap. En slik fremtid er bærekraftig, livsbejaende og miljømessig fornuftig.

Av Leif Magne Helgesen, prest og forfatter

og Kim Holmén, internasjonal direktør,

Norsk Polarinstitutt

Powered by Labrador CMS