Kronikk:

Vi tar tempen på Isfjorden!

Forskere fra Unis og Murmansk Marine Biologiske Institutt (MMBI) har vært ute på tokt.

Forskningsbåten Dalnie Zelentsy til Murmansk Marine Biologiske Institutt (MMBI). Den var på forskningstokt i østre Barentshavet nær Frans Josef land før den kom innom Svalbard. Dalnie Zelentsy ble bygd i 1978 og er 55 m lang.
Forskningsbåten Dalnie Zelentsy til Murmansk Marine Biologiske Institutt (MMBI). Den var på forskningstokt i østre Barentshavet nær Frans Josef land før den kom innom Svalbard. Dalnie Zelentsy ble bygd i 1978 og er 55 m lang.
Publisert
Sjøtemperaturen i Isfjorden den 14 og 15 november 2019 fra ytterst i munningen til innerst i Billefjorden.
Sjøtemperaturen i Isfjorden den 14 og 15 november 2019 fra ytterst i munningen til innerst i Billefjorden.

Janne E. Søreide, Ragnheid Skogseth, Anna Vader, Frank Nilsen, Aleksander Derjabin, Tatjana Maximoskaja og Denis Moiseev

Så har vi vært ute igjen, denne gangen med våre gode kollegaer fra Murmansk Marine Biologiske Institutt (MMBI) og deres forskningsbåt Dalnie Zelentsy som er på Svalbard en til to ganger i året. MMBI og UNIS samarbeider tett for å opprettholde tidsserien på hydrografi (havklima) og plankton fra innerst i Billefjorden til ytterst i Isfjorden, noe vi har gjort sammen siden 2015 og hver for oss siden slutten av 90-tallet.

Lufttemperaturen i oktober har vært kaldere enn normalt, helt ned i -14.5 grader. Vi var derfor veldig spente på hvordan vanntemperaturene var i Isfjorden nå i midten av november. Sist vi sjekket dette var i begynnelsen av september og da var det varmt vann (>4.5°C) fra overflata ned til 50m langs hele fjorden.

Nå i november var det mye kaldere; ned mot null grader i de øverste vannmassene. Dette er kaldere enn hva vi har målt de siste 10 årene på denne tiden av året, og viser at det har vært en tydelig nedkjøling siden september. Under 100 m ser vi derimot en økning i temperaturen i ytre og midtre Isfjorden (Sassen) som tyder på innstrømming av varmere vann i Isfjorden siden september.

Billefjorden er et unntak siden den er en terskelfjord med 40 m som grunneste terskel, og her var det som forventet kaldt (-1°C) vann under 100 m. Terskelen forhindrer varmt atlantisk vann fra å strømme inn i fjorden og bidrar dermed til at Billefjorden fryser hver vinter. Når temperaturen når ned i -1.8°C vil sjøvann med den saltholdigheten vi finner i Billefjorden og Isfjorden fryse til is.

Powered by Labrador CMS