En milliard til bedre dekning

Regjeringen bevilger rundt en milliard kroner slik at Space Norway kan gå videre med planer om å etablere satellittbasert bredbåndkommunikasjon i nordområdene.

– Raskt og stabilt internett er viktig for de som driver aktivitet i nordområdene. Nyheten om milliardbevilgningen ble offentliggjort etter statsråd i dag.
Publisert

Regjeringen ser det som viktig at Arktis får god bredbåndskommunikasjon med norskeide satellitter.

– Raskt og stabilt internett er viktig for de som driver aktivitet i nordområdene, enten det gjelder skipstrafikk, forsvar, fiskeri eller forsking, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Space Norway

Space Norway AS har siden 2015 arbeidet med å etablere satellittbasert kapasitet for bredbåndkommunikasjon i nordområdene.

Prosjektet baserer seg på en løsning med to satellitter, som vil gi dekning 24 timer i døgnet i området nord for 65. breddegrad. Satellittene har en forventet levetid på 15 år. Om alt går etter planen, skal de skytes opp i 2022.

Svalbard

– Dette satellittsystemet er nok ikke rettet mot det sentrale Svalbard, så de som bor i Longyearbyen med kanskje Norges beste kommunikasjonstilgang har det absolutt bra uten våre satellitter, sier Kjell-Ove Skare i Space Norway.

Dagens fiberkabler til Svalbard er eid av Space Norway, og sammen med Kongsberg-konsernet eier de Kongsberg Satellite Services.

– Men skulle av en eller annen grunn fiberkablene bli ødelagt så vil denne satellittbaserte kapasiteten kunne gi reservesamband til Svalbard. Det er også mulig for de som farter rundt på Svalbard, eksempelvis på snøskuterekspedisjoner, å utnytte bredbånd fra disse satellittene, sier Skare.

Egenkapital

Situasjonen er at det i hele Arktis er dårlig satellittbasert kommunikasjonstjeneste nord fra 75-78 grader nord, så de som seiler i områdene rundt Svalbard vil få mye bedre kommunikasjonsmuligheter med tilgang til bredbånd fra disse satellittene. Det er ikke minst viktig av sikkerhetsmessige grunner, kanskje særlig dersom det skulle skje en ulykke eller et alvorlig forlis hvor redningstjenesten må koordinere mange aktører. Da er det helt nødvendig med et satellittbasert bredbånd.

For å komme videre i forhandlinger med kunder, leverandører og banker trenger selskapet en lovnad om at staten, som eier, vil medvirke med egenkapital på rundt en milliard kroner dersom selskapet klarer å forhandle fram gode avtaler.

Verdiskaping

Regjeringen foreslår derfor å gi et betinget tilsagn om rundt en milliard kroner i egenkapital til Space Norway AS for å realisere dette prosjektet.

Det betyr at staten vil medvirke med egenkapital dersom Space Norway lander avtaler som sikrer at prosjektet er forretningsmessig lønnsomt. I tillegg skal markedsrisiko bæres av kundene gjennom at inntekten til prosjektet er sikret for hele satellittenes levetid.

– Space Norway AS sitt prosjekt representerer en spennende mulighet til å få dekke samfunnet sine behov for bredbandkommunikasjon til en lav kostnad for staten. I tillegg vil et solid kommunikasjonssystem legge til rette for økt verdiskaping i nordområdene, sier Røe Isaksen.

– Nordområdene er Norges viktigste strategiske ansvarsområde. Det er derfor naturlig at vi tar en ledende rolle for å få etablert bedre kommunikasjon i området, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Viktig for beredskap

Dårlig dekning i nordområdene skaper utfordringer for å ivareta sikkerhet- og beredskapsrelaterte myndighetsoppgaver som sjøredning, oljevern og krisehåndtering. Ikke minst har Forsvaret behov for stabil og sikker kommunikasjon ved operasjoner i norske farvann.

– Space Norways prosjekt er viktig for det norske Forsvaret, og kan også dekke behovene til våre allierte, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

KSAT: – Viktig med infrastruktur

Kongsberg Satellite Services (KSAT), selskapet som eier og drifter Svalbard satellittstasjon, er positive til nyheten om at regjeringen vil bevilge penger til prosjektet.

– KSAT synes det er viktig at det etableres infrastruktur som sikrer god og pålitelig kommunikasjon i nordområdene. Det vil kunne bedre kommunikasjonen til Jan Mayen, Hopen og Bjørnøya samt skips- og flytrafikken i regionen. For KSATs virksomhet vil dette systemet ha mindre operativ betydning. Vi håper imidlertid at vi blir valgt som leverandør av bakkestasjonstjenester, inklusive satellittkontrollsenteret. Det vil være viktig for fortsatt utvikling av selskapet, sier administrerende direktør Rolf Skatteboe til Svalbardposten.

Powered by Labrador CMS