Seiler mot kjempeunderskudd

2014 kan bli et av de verste årene i Store Norskes historie, men ansatte har tro på at selskapet skal klare å komme seg i smult farvann.

Alle i Store Norske har en tøff jobb foran seg, viser den siste kvartalsrapporten. Her fra Svea Nord-gruva, som snart er ferdig utdrevet.
Alle i Store Norske har en tøff jobb foran seg, viser den siste kvartalsrapporten. Her fra Svea Nord-gruva, som snart er ferdig utdrevet.
Publisert
Styreleder Annette Malm Justad håper å ha kommet et godt stykke i løpet av denne måneden.
Styreleder Annette Malm Justad håper å ha kommet et godt stykke i løpet av denne måneden.
Klubbleder Arild Olsen sier det er potensial i Store Norske.
Klubbleder Arild Olsen sier det er potensial i Store Norske.
Statsminister Erna Solberg (H) ville ikke komme med løfter da hun besøkte Longyearbyen denne uka. Her er hun i operasjonsrommet til Sysselmannen sammen med sysselmann Odd Olsen Ingerø og statsrådene Anders Anundsen (Frp) og Bent Høie (H).
Statsminister Erna Solberg (H) ville ikke komme med løfter da hun besøkte Longyearbyen denne uka. Her er hun i operasjonsrommet til Sysselmannen sammen med sysselmann Odd Olsen Ingerø og statsrådene Anders Anundsen (Frp) og Bent Høie (H).

Store Norske i tall

Resultater før skatt fra 2003 til i dag:

2003 74 mill. kr.
2004 227 mill. kr.
2005 53 mill. kr
2006 - 85 mill. kr.
2007 130 mill. kr.
2008 1.056 mill. kr.
2009 432 mill. kr.
2010 349 mill. kr.
2011 70 mill. kr.
2012 - 275 mill. kr.
2013 - 64 mill. kr.
1. okt. 2014 - 225 mill. kr.

Kilde: Store Norskes årsrapporter

Mens styret har gjennomført sitt første møte med Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), kom rapporten for tredje kvartal.

Rapporten viser at situasjonen er verre enn ventet. Kullselskapet har et underskudd på 225,1 millioner kroner etter årets første ni måneder. Dette er 172,7 millioner kroner dårligere enn til samme tid i fjor, og en forverring på 140,4 millioner siden forrige kvartal.

400 mill i minus
Den oppnådde prisen per tonn kull ligger 13,9 dollar under fjoråret, og prognosene viser at den vil holde seg lav i lang tid framover. Da Store Norske rigget seg forrige gang for å møte det nye prisbildet, var utgangspunktet 83 dollar tonnet. På det laveste den siste tiden har prisen vært under 72 dollar per tonn.

Det er også klart at det kommer store kostnader fra oppfaringsarbeid etter at selskapet støtte på mye mellomstein i Lunckefjell. Regningen her kan bli hele 100 millioner.

Med mindre det kommer overraskelser, betyr det at det statlige kullselskapet i verste fall risikerer et underskudd på rundt 400 millioner kroner i 2014. Kanskje mer. Dette blir i så fall det største underskuddet i selskapets historie.

LES OGSÅ: Varsler store endringer

Raskt
Styret i selskapet kaller situasjonen «svært alvorlig», og varslet i slutten av oktober at det vil gå i dialog med eieren staten, de ansatte og bankforbindelsene. Det haster også å finne løsninger for å komme i lønnsom drift igjen, og mandag denne uka var styret i et innledende møte med NFD for å orientere om situasjonen. I neste omgang skal styret komme med forslag til endringer.

– Det er viktig å arbeide så raskt som mulig, samtidig som vi må gjøre en god jobb. Vi snakker ikke om dager, men i løpet av november bør vi ha kommet et godt stykke videre, sier styreleder Annette Malm Justad til Svalbardposten.

Hun varsler «betydelige endringer» i driften av Store Norske og sier tiltakene kommer til å berøre alle ansatte.

– Utgangspunktet for det arbeidet som nå gjøres er at betydelige endringer i driftsopplegget er nødt til å komme raskt. Så snart tiltak er grundig vurdert og løsningsforslaget foreligger, vil vi gi ny informasjon. Vi vil i denne prosessen arbeide nært med de tillitsvalgte i Store Norske, sier Justad.

LES OGSÅ: Spår ti magre år

– Godt utgangspunkt
Onsdag var hun på befaring i Svea og Lunckefjell for å se på anlegget og snakke med de ansatte. Med på befaringen var klubbleder Arild Olsen. Store Norske har opparbeidet seg en viss erfaring med omstilling, og Olsen viser til at den siste masterplanen som baserte seg på en kullpris på 83 dollar tonnet, står seg. Uten prisfallet hadde selskapet klart seg, men nå må det lages en ny plan, mener han.

– Nå må vi antakelig se på dette med helt nye øyne. Dette kommer til å bli en krevende øvelse, og uavhengig av hva vi kommer på, må det være noe alle stiller bak seg.

– Hvordan reagerer ansatte?

– Selvfølgelig er folk redde for arbeidsplassene sine, det er åpenbart. Men samtidig mener de at det er potensial i bedriften, og det er et kjempegodt utgangspunkt.

– Er du redd for arbeidsplasser?

– Personlig er jeg ikke det, for jeg mener oppriktig at det er potensial i bedriften, sier han.

Olsen mener det ikke er overraskende at styret varsler hardere lut, og sier han ville blitt mer overrasket om det ikke hadde handlet.

Nå gjelder det å finne fram til en produksjonsmåte som gir et riktigere forhold mellom volum, priser og kostnader, og som sikrer selskapet, mener han.

LES OGSÅ: – Situasjonen er alvorlig

Vurderer
Næringsminister Monica Mæland er orientert om situasjonen, og søndag sa statsminister Erna Solberg (H) at regjeringen ikke vil love noe, men at eieren vil vurdere saken. Utgangspunktet for Store Norske er at selkapet skal drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper og med overskudd. Samtidig er kullselskapet et politisk virkemiddel for å oppnå stabil, norsk bosetning på Svalbard. Solberg gjentok senest denne uka at Svalbard er strategisk viktig for Norges rolle i Arktis.

– Vi må gå inn og se på hva vi har lov å gjøre, hva vi kan gjøre, og hvilke prosjekter selskapet faktisk har for å komme i lønnsom drift igjen, sa Solberg på spørsmål om det er aktuelt å gå inn og hjelpe Store Norske.

Når styret sammen med ledelsen i Store Norske igjen setter seg rundt møtebordet i departementet, er det med en beskivelse som Erna Solberg etterlyser.

Forsinkelse i Lunckefjell
Høyt steininnhold i Svea Nord gjør det kostbart å produsere kull, fordi det må produseres mer for å oppnå salgsvolumet. I tillegg må kullet renses for stein.

I Lunkefjellet har det også vært store problemer i år med maskiner, utstyr, vanskelig geologi og overraskende mellomstein. Mellomsteinen førte til at oppfaringen av et panel måtte avsluttes og kull måtte avskrives. Summen av dette er at inndriften har gått saktere enn planlagt.

Planen har vært at den første longwallstrossa skal komme i drift i mars 2015, men
Store Norske er ikke lenger like sikker, og skriver i rapporten at det er risiko for forsinkelser også her.

Arild Olsen mener generelt det må tas høyde for problemer før man blir kjent med fjellet.

– Hva tror du må gjøres?

– Det meste prematurt. Vi ser på grovskisser nå.

Powered by Labrador CMS