OKU står på sitt i barnehagesaken

Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) står fast på at det allerede fra inneværende år skal være slik at barn må tas ut av barnehagene i tre sammenhengende uker i skolens sommerferie.

Oppvekst- og kulturutvalget i Longyearbyen lokalstyre står på sitt, og pålegger foreldre å ta ungene ut av barnehagene i tre sammenhengende uker i løpet av skolens sommerferie. Det blir imidlertid mulig å søke om unntak hvis familier kommer i en knipe. Fra venstre Kristin Furu Grøtting (uavhengig), Espen Klungseth Rotevatn (MDG), Elise Strømseng (Ap), André Jenssen (V) og Thomas Nilsen (V).
Oppvekst- og kulturutvalget i Longyearbyen lokalstyre står på sitt, og pålegger foreldre å ta ungene ut av barnehagene i tre sammenhengende uker i løpet av skolens sommerferie. Det blir imidlertid mulig å søke om unntak hvis familier kommer i en knipe. Fra venstre Kristin Furu Grøtting (uavhengig), Espen Klungseth Rotevatn (MDG), Elise Strømseng (Ap), André Jenssen (V) og Thomas Nilsen (V).
Publisert
Mange familier får problemer som følge av nye barnehagevedtekter som blir innført over natten. Fra venstre: Kristoffer Halvarp, Julia Paulsen, Maya Everise Langteigen, Natalia Paulsen, Veronica Langteigen og Stine Teigen.
Mange familier får problemer som følge av nye barnehagevedtekter som blir innført over natten. Fra venstre: Kristoffer Halvarp, Julia Paulsen, Maya Everise Langteigen, Natalia Paulsen, Veronica Langteigen og Stine Teigen.

– Vi får nå beskjed om at den nye ordningen iverksettes allerede i år. I morgen, fredag, er fristen for å melde inn når vi skal ta ungene ut, sukker Stine Teigen.

Hun har tidligere stått fram i Svalbardposten og fortalt om dilemmaet hun og familien er kommet oppi som følge av nye retningslinjer for barnehagene. I februar ble det bestemt at foreldre fra og med i sommer må ta ungene ut i ferie i tre sammenhengende uker i skolens sommerferie.

Problemet til Teigen er at familien allerede har brukt årets ferieuker.

Sendt tilbake

I mandagens lokalstyre tok Kjetil Figenschou (H) opp problemene som foreldrene er kommet oppi som følge av vedtaket i OKU i februar. Han stilte spørsmål ved om det i det hele tatt er nødvendig med å tvinge foreldre til å ta ut ferie på sommeren. For mange passer det bedre både personlig og jobbmessig å ta ut ferien på andre tider av året. Figenschou mente at det i det minste måtte gå an å få til en overgangsordning, slik at familiene kunne få forberede seg på ny ordning.

Tidligere har kravet til sammenhengende ferie for barna vært fritt for foreldrene å ta ut når som helst på året, kun med en anmodning om å gjøre det om sommeren.

Etter et forslag fra lokalstyreleder Arild Olsen (Ap) i lokalstyremøtet ble saken sendt tilbake til OKU. Han ba også om en bedre saksutredning der det skulle innhentes «barnehagefaglige råd, personellmessige forhold, mulige overgangsordninger og innhenting av økonomiske og driftsmessige konsekvenser av å beholde dagens ordning».

Viktig med grenser

Begrunnelsen for å tvinge foreldre til å ta ungene ut av barnehagen i tre sammenhengende uker på sommeren ligger i at det forenkler bemanningen. Det er også gunstig for Longyearbyen lokalstyre (LL) sett fra et økonomisk perspektiv. I tillegg mener administrasjonen at det er lettere å utføre vedlikehold på barnehagene med et slikt regime.

I debatten i OKU torsdag var det ikke nevneverdig stemning for å endre på tidligere vedtak.

– Dette handler om stabilitet og forutsigbarhet. For ti år siden var det få som ikke tok ut ferien om sommeren, men det har blitt stadig flere. Det å sette noen grenser har blitt mer viktig for LL. Nå har det stått at ferie fortrinnsvis skal tas ut om sommeren, og det har ikke vært godt nok. Nå er det på tide med sterkere lut. Vi skal ha kvalitet i barnehagene i ti måneder i året, og da må folk ta ut ferie om sommeren, sa utvalgsleder André Jenssen (V).

Høyre ville skrote vedtaket

Elise Strømseng (Ap) var opptatt av å få fram at tre uker tvungen ferie på sommeren ikke forhindrer foreldre fra å ta ferie andre tider på året.

– De kan reise på ferie til Thailand i fire uker på vinteren også. Men da må de ta høyde for de ukene ungene må være ute av barnehagen på sommeren, sa hun.

Strømseng mente videre at full fleksibilitet, som i dag, medfører mye vikarbruk. Selv har hun opplevd å komme til barnehagen uten at det var et kjent ansikt der som ungen kunne forholde seg til. Det mener hun er en uheldig konsekvens av dagens ordning.

Høyre har hele tiden vært kritisk til den nye ferieordningen i barnehagene i Longyearbyen. Torstein Lilleng fra partiet foreslo å skrote hele saken, og beholde den gamle ordningen, men fikk ikke flertall for det.

Venstreforslag

Til slutt vedtok OKU et forslag framlagt av André Jenssen og Venstre. Vedtaket fra OKU 19. februar blir stående. Foreldre pålegges å ta ungene ut av barnehagen i tre sammenhengende uker i løpet av skolens sommerferie allerede i år.

Men foreldre som kommer i en «knipe» som følge av at endringen er blitt gjort kjapt og skal gjelde for inneværende barnehageår, kan søke sektorsjef Anne Søvold Vikanes om tillatelse til å slippe kravet om pålagt ferie på sommeren dette året.

Powered by Labrador CMS