Utvidet overvåking av sjøtrafikk på Svalbard

Kystverket, i samarbeid med Kongsberg Seatex, har etablert seks nye AIS-basestasjoner på Svalbard.

De nye AIS-basestasjonene gir en oppdatert oversikt av skipstrafikken nordvest og øst for Svalbard. Basestasjonene er utviklet og montert av Kongsberg Seatex på oppdrag fra Kystverket. Ressurser fra Sysselmannen på Svalbard og Lufttransport bistår under utbyggingen.
De nye AIS-basestasjonene gir en oppdatert oversikt av skipstrafikken nordvest og øst for Svalbard. Basestasjonene er utviklet og montert av Kongsberg Seatex på oppdrag fra Kystverket. Ressurser fra Sysselmannen på Svalbard og Lufttransport bistår under utbyggingen.
Publisert

Basestasjonene er vind- og soldrevne, og gjør det mulig å følge skipstrafikk langs nordvest- og østkysten på Svalbard til enhver tid. Stasjonene tar opp signaler fra fartøyer opptil 40 nautiske mil fra kysten.

Det skriver Kystverket i en pressemelding.

LES MER: Svalbardposten var med når Kystverket satte opp AIS-sender på Forlandet

‒ AIS gir oss et fullverdig trafikkbilde med få sekunders forsinkelse. Med økende trafikk, ekstreme værforhold og store avstander til redningsressurser blir dette en viktig tjeneste for skipsfarten, forvaltingen i miljøsårbare områder, søk- og redningstjenester og andre beredskapsmyndigheter, sier sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket.

Kartet viser dekningsområdet til Kystverkets AIS-nettverk på Svalbard. De seks nyeste AIS-basestasjonene er etablert på Sidorovberget, Volgerberget, Angelinberget, Mosselhalvøya, Walterfjellet og Amsterdamøya.
Kartet viser dekningsområdet til Kystverkets AIS-nettverk på Svalbard. De seks nyeste AIS-basestasjonene er etablert på Sidorovberget, Volgerberget, Angelinberget, Mosselhalvøya, Walterfjellet og Amsterdamøya.

Fire av de nye basestasjonene ble satt i drift på østkysten forrige uke og gir oversikt over trafikk i Hinlopen. Denne uken ble to stasjoner satt i drift på nordvestkysten.

De nye stasjonene er en utbedret utgave av basestasjonene som ble satt opp på Forlandet høsten 2019. De skal tåle ekstreme værpåkjenninger, driftes uten landbasert infrastruktur, og fungere i mørketiden. Siden stasjonen på Forlandet ble satt opp har man sett at den tåler store påkjenninger fra vind, kulde og is.

Til sammen har Kystverket nå 13 AIS-basestasjoner i drift på Svalbard. Utbyggingen av nettverket skal fullføres innen utgangen av 2021, og blir utført i samarbeid med Kongsberg Seatex, Sysselmannen og Lufttransport.

Powered by Labrador CMS