Lars Fause blir ny sysselmester

Fra i sommer overtar Lars Fause stafettpinnen etter nåværende sysselmann Kjerstin Askholt.

Påtroppende sysselmann Lars Fause, her fra et tidligere Svalbard-besøk.
Påtroppende sysselmann Lars Fause, her fra et tidligere Svalbard-besøk.
Publisert

Det skriver regjeringen i en pressemelding.

– Det har vært en drøm siden jeg satt på flyet ned i 2010, sier Fause til Svalbardposten.

Fra 2008 til 2010 var han assisterende sysselmann på Svalbard.

Tiden frem til han skal tre inn i stillingen vil han bruke på selvstudier – å sette seg inn i oppdraget. Selv om han har erfaring fra etaten er han tydelig på at oppdraget er stort.

– Først og fremst er jeg veldig glad, men det er et stort oppdrag. Det har vært en lang ansettelsesprosess. Det som har vært i fokus er det store og krevende oppdraget Sysselmannen har, og som regjeringen stiller de største krav til, sier han.

Kjenner Svalbard godt

«Ganske kjapt» kommer han til Longyearbyen for å hospitere og jobbskygge nåværende sysselmann Kjerstin Askholt.

– Jeg ser veldig frem til å møte ledergruppa, som jo er de jeg skal styre og lede med. I tillegg til alle de andre ansatte jeg skal samarbeide med, sier han.

– Det har skjedd mye de siste ti årene, både i etaten og på Svalbard, hvilke tanker har du om det?

– Det er ingen tvil om at det er mye som har skjedd. Jeg har vært på Svalbard flere ganger i embetsmedfør, fordi jeg har hatt påtaleansvar hele veien. Derfor kjenner jeg den siden av Svalbard godt. Men det er i tillegg alt det andre – pandemisituasjonen blir for eksempel krevende. Det blir det viktigste fremover, å nedkjempe den og komme tilbake til en normalsituasjon. Det viktigste oppdraget generelt blir opprettholdelsen av et norsk samfunn, sier Fause.

Blir pendler

Foreløpig kommer han alene, og skal pendle mellom Tromsø og Longyearbyen.

– Vi kommer til å ha to husholdninger, en i Tromsø og en på Svalbard. Det skal gå fint, men adskillelse fra familien er baksiden av medaljen. Det er et offer man gjør for tjenesten, sier han.

Fause er ydmyk ovenfor rollen han nå skal fylle etter Askholt.

– Det er store sko å fylle, og det er ingen i kongeriket som har like mye kunnskap om dette som henne. Når jeg kommer opp skal jeg prøve å lure så mye ut av henne som mulig, sier han.

Askholt fratrer sin stilling i juni. Fause er ansatt i et åremål på tre år, med mulighet for tre års forlengelse.

– Godt fundament for utvikling av etaten

Fause kommer fra stillingen som førstestatsadvokat i Troms og Finnmark. Han er født 20. februar 1965 og utdannet cand. jur. fra Universitetet i Tromsø i 1991. Han arbeidet en kort periode som politifullmektig ved Oslo politidistrikt fra 1992, videre som politiadvokat ved Troms politidistrikt fra 1993 og som dommerfullmektig ved Trondenes tingrett i Harstad fra 1994 til 1995. Fra 1996 til 2002 var han statsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter. Han har lang erfaring som øverste leder av påtalemyndigheten i Troms og Finnmark, først i perioden fra 2003 til 2008, og deretter i perioden fra 2011 til 2020.

– Fause vurderes med sin bakgrunn som meget godt kvalifisert for rollen som ny sysselmann. Sysselmannen er regjeringens øverste representant på Svalbard og sentral i iverksettelsen av svalbardpolitikken, myndighetsutøvelsen og forvaltningen av øygruppen. Fause har god innsikt i både Sysselmannens oppgaver, lokalsamfunnene på Svalbard og svalbardpolitikken, og har et godt fundament for å kunne utvikle etaten videre, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Powered by Labrador CMS