Å skille klinten fra hveten

«Bruk stemmeretten din! Og er du politiker så vær ikke redd for å følge din indre stemme og mene noe helt unikt.»

Det er ikke lett å skille de politiske aktørene fra hverandre foran lokalvalget.
Det er ikke lett å skille de politiske aktørene fra hverandre foran lokalvalget.
Publisert

Kunsten å drive politikk, er på mange måter en balansekunst. På den ene siden er det å drive lokalpolitikk på mange måter en dugnadsinnsats for demokratiet. Småbarnsforeldre, gruvearbeidere, lærere og husmødre, uansett hvor mye de ellers måtte ha av program til å fylle hverdagene, legger ned et stort antall timer på å gjøre kommunen din bedre. På Svalbard heter kommunen Longyearbyen lokalstyre (LL). Den fungerer nesten som en helt vanlig fastlandskommune. Nesten. For her er det mange spesielle forhold.

Den imponerende dugnadsinnsatsen for lokaldemokratiet er til stede også blant de 15 folkevalgte som sitter i lokalstyret. De er med på utvalgsmøter, lokalstyremøter, befaringer og får innspill fra folket i byen, ofte på kveldstid. Men det er altså slik at det er mye som ikke er helt A4 her i byen, også i politikken.

Den neste lokalstyrelederen - ordføreren vår - blir en mann. Det kan vi enkelt slå fast når vi ser hvem som er kandidater. Kun menn der i gården. Men hvilke saker skal de jobbe for? Og hva skiller dem fra hverandre? Det er her vi kommer til den andre siden av balansekunsten. For skal du skille deg ut, eller skal du gå for det standpunktet flest mulig kan leve med. Her i Longyearbyen er de tradisjonelle skillelinjene mellom høyre- og venstresiden ikke like tydelige som i rikspolitikken. Slik blir det når lokalpolitikernes spillerom er så smalt som på Svalbard. Da får man utslag som for eksempel at FrP vil overlate flest mulig oppgaver til staten, mens Høyre vil beholde oppgaver på kommunal hånd. Og MDG på Svalbard kan ikke gjøre annet enn å si at kulldriften skal bestå også inn i neste valgperiode. Dette gjør lokalpolitikken artig, men det er få meninger i partiene som virkelig skiller seg ut.

I et lite samfunn der alle (nesten) kjenner alle, blir man kanskje litt rundere i kantene. Vi har lett for å være enige, vi sitter jo på mange måter i samme båt i lille Longyearbyen. Så hvem skal du da stemme på. Alle er jo ganske like. Les hva partiene har svart på våre spørsmål på sidene 4-7, og se om du blir klok på det. Valget er ikke før 6. og 7. oktober, og politikerne skal få slippe til med mer av sine meninger. Du møter dem nok snart på torget i byen, og ser mer av dem i Svalbardposten i ukene som kommer. Du har med andre ord fortsatt god tid til å tenke over hvem du vil gi din stemme.

Bruk stemmeretten din! Og er du politiker så vær ikke redd for å følge din indre stemme og mene noe helt unikt. Vær deg selv. Det skal ikke mye til før du blir lagt merke til. For det er vel det politikerne vil?

Powered by Labrador CMS