Leder:

Stopp reguleringshysteriet nå!

Regjeringen må høre på lokalbefolkningen og næringslivet. Ta en pause i reguleringsiveren for Svalbard.

Krever stopp: Daglig leder Ronny Brunvoll i Visit Svalbard gikk denne uken sammen med AECO (The Association of Arctic Expedition Cruise Operators) og Svalbard næringsforening ut med krav om å stoppe to reguleringsforslag.
Publisert

Fram til siste slutt prøvde den forrige regjeringen å dynge på med nye forskrifter og reguleringer på Svalbard. Det siste året har vært en eneste lang rekke med høringsbrev der det ene er mer inngripende enn de andre.

Denne uken sendte Visit Svalbard sammen med AECO (The Association of Arctic Expedition Cruise Operators) og Svalbard Næringsforening ut en pressemelding der de krever at regjeringen trekker tilbake høringene og restarter prosessene for både feltsikkerhetsforskriften og miljøregelverket. Hvis disse to reguleringsforslagene blir vedtatt i dagens form vil det ha stor betydning, i negativ forstand, for reiselivet og for lokalsamfunnet.

Forslagene innebærer blant annet forbud mot cruisefartøy med flere enn 200 passasjerer, og med noen få unntak blir det foreslått å innføre generelt ferdselsforbud for cruiseturister i verneområdene. Alle som ikke er fast bosatt på Svalbard må søke om formell tillatelse til å bevege seg utenfor planområdene fire uker i forkant.

Den forrige regjeringen hadde et veldig hastverk med å få ut en rekke reguleringsforslag før sommeren og før regjeringen visste at de ville bli kastet av folket. Dette er høringer som griper inn i hverandre og mangler totalt samkjøring. For de som leser høringsbrevene kan det virke som det er to instanser som på hver sine kontorer i Oslo har sittet og kokt sammen ei elendig suppe. Det smaker spiker og forakt for alle som bor på Svalbard og som prøver å leve et liv her oppe. Hvorfor i all verden har ikke noen som bor her og som driver næringsvirksomhet blitt spurt om råd om hva det virkelige livet dreier seg om? Departementer og direktorater spør bare Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og Norsk Polarinstitutt om råd, og her virker det som de velger ut det som passer best inn i tankesettet til kontoristene i Oslo. For mange av forskernes faglige innspill har ikke blitt tatt hensyn til i høringsforslaget for miljøregelverket. Stadig flere spør seg hva den virkelige motivasjonen for den overveldende reguleringskåtskapen som gjelder for Svalbard dreier seg om?

Næringslivet har tro på at det er mulig å få startet prosessene på nytt, men bare fordi vi har fått en ny regjering og en ny svalbardminister. Den nye justisministeren, Emilie Enger Mehl reiste i sommer til Svalbard for å lære mer om samfunnet. Dette var lenge før hun var tiltenkt jobben som statsråd i den nye regjeringen. Mehl møtte folk og representanter fra nærings- og reiselivet. I et intervju i Svalbardposten denne uken sa hun: «Jeg har registrert at det ved tidligere prosesser knyttet til blant annet strengere miljøkrav, har det vist seg at innspill ikke har blitt lyttet til. Jeg vil gjøre mitt beste for at man ikke skal få den samme opplevelsen igjen.» Dette kan bare sees som en vinnersak for justisministeren.

Svalbard har det mest regulerte reiselivet i hele landet og alle ønsker å ivareta naturen, miljøet, beskytte kulturminner og ivareta sikkerheten til gjester i felt. Det er også et sterkt ønske om å nå målet om at useriøse og uansvarlige reislivsaktører ikke skal operere på Svalbard.

Det er bare å henstille om å starte prosessene på nytt. Men denne gangen må også de som har kunnskap om Svalbard bli spurt og hørt. Start en dialog med oss her oppe. Vi biter ikke.

Powered by Labrador CMS