Leder:

Gratulerer, Nav

Det likner ingenting å låse kontordøra den dagen Lunckefjell legges i dvale.

Publisert

God timing er alt. Svalbard er midt inne i den største snuoperasjonen på mange tiår, Store Norske har sagt opp 70 prosent av arbeidsstokken, hele samfunnet må omstilles og mange går en usikker fremtid i møte. Og nå finner Nav det riktig å proklamere at etaten pakker sammen i Longyearbyen. I en epost til Longyearbyen lokalstyre ber Nav-ledelsen om et møte med politisk og administrativ ledelse for å diskutere en ny løsning, hvor servicen flyttes fra kontoret på Svalbard til fastlandet. «Til nå har våre tjenester vært ivaretatt med eget kontor i én ansatt på Svalbard, fra sommeren 2016 ønsker vi å tilby disse tjenestene fra fastlandet», heter det i henvendelsen. Nav foreslår at møtet finner sted 5. april.


For politikere og næringsliv vi har snakket med, kommer dette som en fullstendig overraskelse. Én grunn til reaksjonene er at Longyearbyen på ingen måte er et homogent samfunn, og at behovet for hjelp, støtte og veiledning vil variere. Problemstillingene er annerledes og kanskje mer sammensatte enn på fastlandet. En annen er at en stor andel av innbyggerne er utenlandske, og hvor varierende språkkunnskaper vil være en barriere. En samtale på telefon vil ikke gjøre den mindre. Og sist men ikke minst kommer altså tidspunktet og signaleffekten det ligger i et slikt utspill.

"Selv om etaten nå ikke er like enig med
seg selv om meningen med eposten, fortjener
Nav gratulasjoner for treffsikkerheten"

Det kan godt hende at Nav vil yte god hjelp til mange fra fastlandet. Kanskje opplever Nav selv også at ressursene med dette blir brukt bedre. Men vi kjenner ikke konsekvensene av kuttene i kullindustrien siden den gir ringvirkninger i flere næringer. Fasiten får vi trolig først til høsten. Samtidig snur departementene alle steiner for å skape aktivitet som gjør at Longyearbyen også videre framover fremstår som et stabilt og robust familiesamfunn. I arbeidet med den ventede svalbardmeldingen vurderes flytting av statlige arbeidsplasser til Longyearbyen, som ett av virkemidlene for å nå målet med norsk svalbardpolitikk. Derfor likner det ingenting å låse kontordøra den dagen Lunckefjell legges i dvale. Ofte utgjør timingen forskjellen på å lykkes og mislykkes med et budskap, fordi det er andre faktorer som åpenbart vil ta det meste av oppmerksomheten.

Selv om etaten nå ikke er like enig med seg selv om meningen med eposten, fortjener Nav gratulasjoner for treffsikkerheten.

Fjellvettreglene ble mandag revidert for første gang på 50 år, men den åttende regelen står like fjellstøtt: Det er ingen skam å snu.

Eirik Palm, redaktør
Powered by Labrador CMS