En reketråler til besvær

«Nå kan det se ut til at man i ferd med å skusle bort sjansene.»

Det er en overhengende fare for at den forliste reketråleren «Northguider» blir liggende i Hinlopenstetet i ett år til.
Det er en overhengende fare for at den forliste reketråleren «Northguider» blir liggende i Hinlopenstetet i ett år til.
Publisert

Isen har tvunget båtene bort fra Hinlopenstretet, der de skal fjerne den havarerte reketråleren «Northguider». At det er is der også i august bør ikke komme som noen overraskelse. Båten forliste 28. desember i fjor. Allerede noen uker etter ble den tømt for miljøfarlige stoffer. Det var bra, men etterpå har den blitt liggende der. Det er ikke bra.

En anbudskonkurranse måtte gjennomføres før man kunne starte selve jobben med å fjerne tråleren. Kontrakten for denne jobben ble ikke signert før i slutten av juni, altså et halvt år etter forliset. Den lange prosessen gjorde at opprydningsselskapet fikk dårlig tid til å forberede seg, og det er kanskje det vi ser resultatet av nå. Båtene returnerte til Longyearbyen sist uke. I skrivende stund er de på vei opp igjen, i første omgang til øya Moffen. Der skal de få los inn til Hinlopen, hvis forholdene tillater det. Imens går tiden. Båten ruster, og vinteren nærmer seg.

Iskart som ligger tilgjengelig for all verden på internett viser at det var farbart i Hinlopenstretet fra rundt 10. juli. Det hadde gitt opprydningsaksjonen tre uker mer på å utføre jobben. Nå kan det se ut til at man i ferd med å skusle bort sjansene. Og snart kommer vinteren, med storm, is og snø, til å gjøre det den kan for å bryte ned materialene i båten. Og fra undersiden vil saltet i havet gnage alt det kan på båtens skrog.

Sysselmannens miljøvernavdeling har levert bakgrunnsinformasjon til opprydningsprosjektet. Om dyrelivet og når det er mest sårbart. Tidsfrister for når arbeidene kan starte har de ikke lagt føringer for, får Svalbardposten opplyst. Derfor er det interessant at Kystverket ved flere anledninger har fortalt oss at arbeidene ikke kunne begynne før 1. august. Vår oppfatning er at Kystverket har fått denne informasjonen fra Sysselmannen og forsikringsselskapet Gard. Skal det altså være dårlig kommunikasjon mellom disse tre partene som er grunnen til at tiden er i ferd med å renne ut for i år?

Flere stortingsmeldinger slår fast at Svalbard skal være blant de best forvaltede villmarker i verden. Det er et flott mål å jobbe mot. Men hendelsen i Hinlopen, og ikke minst hvordan opprydningsarbeidene går, minner oss om at vi har et stykke å gå. I en av Europas største villmarker er det fortsatt lov å drive kommersielt fiske midt i et verneområde, også når det er stummende mørkt og full storm.

Faren for at «Northguider» blir liggende over vinteren er absolutt til stede. Så hva er da verst: Å forstyrre dyrelivet i Hinlopen eller å la en båt ruste opp i sjøen der?

Vårt krav er både enkelt og vanskelig: Fjern «Northguider» i år!

Powered by Labrador CMS