Leder:

Fire spørsmål og svar i alle retninger

Alle de politiske partiene på Stortinget svarte Svalbardposten, bortsett fra ett.

Politikk: Hvordan svalbardpolitikken blir de neste fire årene er ikke lett å bli klok på.
Politikk: Hvordan svalbardpolitikken blir de neste fire årene er ikke lett å bli klok på.
Publisert

Svalbardposten stilte fire spørsmål til de politiske partiene på Stortinget. Spørsmålene dreide seg om forslaget om å begrense støtten til barn med særskilte behov på skolen, om å fjerne stemmeretten for dem uten norsk pass, energiløsningen og den mer populistiske varianten, om å bevare skattenivået på Svalbard.

Spørsmålene ble sendt til ni partier. Alle bortsett fra ett parti tok fort kontakt og la seg i selene for å svare godt på henvendelsen fra Svalbardposten. Det er ikke tvil om at partiene tar Svalbard på alvor og er bra orientert om hva som rører seg her oppe.

Men fra ett parti var det tyst som graven, selv etter purring hørte vi ikke noe fra dem. Det er også partiet som for en stund siden påsto i et leserinnlegg i Svalbardposten at de var det partiet som hadde gjort mest for Svalbard. De fikk svar på tiltale på lederplass i denne avisen og fremdeles har vi ikke hørt et pip fra Senterpartiet da denne avisen gikk i trykken. Det er forunderlig at distriktenes parti ikke lar høre fra seg, selv om de har sendt en politisk delegasjon til Longyearbyen for å lære mer og mener at de har et stort engasjement. Fremdeles har de ikke lokallag her.

Les også: Tomprat på tomgang

Svarene fra de andre partiene viser at de ideologiske skillelinjene også skinner igjennom når de snakker om sin Svalbard-politikk. Regjeringspartiene svarer i stor grad positivt på at de vil ta fra utlendinger stemmeretten og begrense hjelp til barn med spesielle behov. Høyre tar forbehold om at de vil avvente høringsresultatene. Men ut fra erfaringer med politikernes evne til å høre på høringer er det neppe stort å vente på. Verdipartiet over alle, KrF, er uklar, men noe stort engasjement for barn med spesielle behov viser de ikke: «Norsk svalbardpolitikk er tydelig på at rettighetene på Svalbard skal være betydelig begrenset sammenliknet med i Fastlands-Norge. Tjenestetilbudet skal være smalt og ikke utvides. Det kjenner alle i Longyearbyen til.» Det er neppe noen ny «Ropstad-gate», men oppsiktsvekkende.

Arbeiderpartiet er som vanlig langt ute i tåka. De skylder på at de ikke har fått behandlet sakene og svarer det samme på begge spørsmålene. «Vi har registrert at det denne våren er sendt et forslag på høring. Høringsfristen har akkurat gått ut, og saken har enda ikke kommet til Stortinget. Arbeiderpartiet har derfor ikke fått behandlet den enda.»

SV, Rødt, MDG og FrP er de eneste partiene som taler tydelig med klare holdninger til de to spørsmålene.

Når vi spør om hvilken energiforsyning som skal løse de framtidige utfordringene, får vi svar fra alle himmelretninger. Her er det stor tvil om hva som skal velges. Men alle er enige om at kull skal fases ut. Men her nevnes det solenergi, vindkraft, termisk, bergvarme, hydrogen/ammoniakk, pellets og kabel fra fastlandet. Her blir vi ikke klokere. Men flere vil ha statlig kontroll over energiforsyningen. MDG og Venstre er tydelig på at Store Norske skal ha driftsansvaret, mens SV vil: «Framtidas energiløsning på Svalbard er avhengig av et tverrfaglig og forskningsbasert samarbeid mellom blant annet Store Norske, Lokalstyre og Unis.»

Det mest gledelige for Svalbards befolkning er at ingen av partiene vil forandre skattenivået på Svalbard.

Det er i det hele tatt mye interessant lesning om hva partiene mener om Svalbard. Og så kan vi sitte igjen å lure på hva Senterpartiet egentlig mener.

Powered by Labrador CMS