Plast truer planter og dyr

Vi må hindre forsøpling, redusere bruken av miljøfarlige stoffer og ta kloke valg som forbrukere.

Publisert

Et lite berg av søppel er samlet inn etter Sysselmannens årlige søppeltokt. De som deltar på disse toktene gjør en viktig jobb for sårbare naturområder. Samtidig er toktene en trist påminnelse om hvordan vi mennesker behandler kloden.

Hvert år havner åtte millioner tonn plastavfall i verdenshavene. Noe av dette søppelet finner også veien hit til Svalbard. Det antas at mengdene vil doble seg i 2030 og firedoble seg i 2050. Ryddejobben tar ikke slutt med det første. For å redusere søppelmengdene er det helt nødvendig med et bredt  engasjement. Dette er en kamp som må føres både internasjonalt, nasjonalt og lokalt.

Alle, fra store industriaktører til hver enkelt av oss, har et ansvar. Vi må hindre forsøpling, redusere bruken av miljøfarlige stoffer og ta kloke valg som forbrukere. Norsk lov forbyr forsøpling. Å kontrollere og håndheve lovverket er likevel vanskelig i praksis og fører sjelden eller så å si aldri til straffereaksjoner.

Det haster med ta effektive grep for å redusere den marine forurensningen. Mellom 60-80 prosent av søppelet i havet er plast som nedbrytes langsomt. De store mengdene fører til store problemer for fugl, fisk og andre sjøpattedyr. All plast som kommer inn via dyrene i næringskjeden vil komme til å ramme oss selv.

Om tredve år mener forskere at det vil være like mye plastavfall i havene som det er fisk. (Kilde: weforum.org/PlasticsEurope)

Miljødirektoratet foreslår sju prioriterte områder i en tiltakspakke mot marin forsøpling som ble lagt fram for Klima og miljødepartementet i juni. Den legger blant annet større ansvar over på produsentene av utstyr fra fiskeri og oppdrettsnæringen helt fram til det blir avfall.

Så lenge vi bruker og produserer så mye plast i verden er returordninger og gode rutiner for håndtering av plastavfall helt nødvendig. Også Longyearbyen bør vurdere det. Når Ny-Ålesund har sortering for plastavfall kan det ikke være så veldig mye mer komplisert å få dette til her. Det beste ville selvfølgelig være om et annet nedbrytbart materiale kunne erstatte all plastbruken. Det ville gjort en forskjell.

Powered by Labrador CMS