Leder:

Saueflokkene

De besøkende opplever det nok som mindre viktig, siden det heller ikke er det for vertskapet.

Turister på vei til og fra kaia.
Turister på vei til og fra kaia.
Publisert
Eirik Palm, redaktør
Eirik Palm, redaktør

Cruisesesongen er på hell og på nytt kommer diskusjonen om regulering av veien fra Bykaia og sentrum i Longyearbyen. Formålet er å hindre «saueflokkene» i trafikken, og dermed også forebygge potensielle ulykker. Det er betimelig å stille spørsmålet nå, med besøk av rekordstore cruiseskip på Svalbard. Når det 333 meter lange og 66 meter høye fartøyet MSC «Splendida» legger til kai, kan innbyggertallet i Longyearbyen tredobles på det aller heftigste. Noen velger å ta spaserturen, og det skal ikke mange til før veien blokkeres av «saueflokker». Det er selvsagt irriterende for bilister, men først av alt er det egnet til å skape farlige situasjoner.

Det er ikke nødvendigvis «de andres» skyld, for det er ikke tilrettelangt for fotgjengere på strekningen vi snakker om. Sannsynligvis opplever de besøkende det som mindre viktig om de går ut i gata, siden det ikke er viktig nok for vertskapet til at det bygges gang- og sykkelsti.

Sannsynligvis opplever de besøkende det som mindre viktig om de går ut i gata, siden det ikke er viktig nok for vertskapet

Prioritering er selvsagt vesentlig, og la det være sagt; det er riktig prioritering å bygge gang og sykkelsti til Longyearbyen skole først. Skoleveien skal være sikker, det skal både elever og foresatte føle seg trygge på. Sammen med oppmerket fotgjengerovergang og nedsatt hastighet i skoleområdet, er det gjort en god innsats her. Nå er tiden inne for å bygge videre.

Jeg ser gang- og sykkelstier også som et ledd i arbeidet med å skape et mer miljøvennlig samfunn på 78 grader nord. God tilrettelegging oppmuntrer til bruk av apostlenes hester, sykkel og spark – eller til å ta jogge– eller turskoene fatt. Sett i sammenheng med arbeidet med å skape en mer miljøvennlig profil som bærekraftig reisemål er gang- og sykkelstier et godt virkemiddel. Og stien bør gå fra Bykaia til Nybyen.

I oktober er det igjen valg. Det er derfor en god anledning til å snakke om dette nå. Slik skjer ikke over natta, men å bli enige om at dette er et av målene som skal innfries i løpet av den kommende fireårsperioden er neppe å gape for høyt. Så er det til syvende og sist et spørsmål om den kommende politiske viljen.

Powered by Labrador CMS