Stengt inne – ute

Leder – 25. januar 2013

Publisert

Sysselmannen har vært litt gretten etter at Svalbardposten forrige uke slo opp forslaget om å stenge Helvetiadalen for snøskutertrafikk. Oppslaget førte til bekymring hos mange, fordi dalføret er viktig både for hyttefolket på Vindodden og for folk som tar seg en sving over til Sassenfjorden. Stengingen ble foreslått under et møte hos Sysselmannen, og tatt med i et notat til Miljøverndepartementet.

Svalbardposten er selvsagt klar over at et forslag fra en eller annen aktør, ikke uten videre blir satt ut i livet. Det finnes mange forslag rundt om i de tusen skuffer som aldri ser dagens lys, og som heller ikke bør gjøre det. Når det gjelder mulige nye skuterfrie områder rundt Longyearbyen, eller områder for ikke-motorisert ferdsel, som det heter, er det absolutt tenkelig at det vil komme. Spørsmålet har vært luftet ved flere anledninger de senere årene, uten at noe konkret er lagt fram. Det er også med i stortingsmeldingen om Svalbard fra 2008–2009: «Det er i dag god vekst i den ikke-motoriserte delen av reiselivsnæringen, og potensialet for videre vekst antas å være betydelig hvis forholdene legges til rette. En videre utvikling av det ikke-motoriserte reiselivet er ønskelig og godt i tråd med de høye miljømålene for Svalbard.»

Og videre: «Regjeringen legger derfor vekt på å sikre gode rammevilkår for hundekjøring og annet ikke-motorisert friluftsliv og reiseliv med utgangspunkt i Longyearbyen. Det vil bli satt i gang et arbeid med å vurdere hvordan det kan legges bedre til rette for dette. Lokale reiselivsaktører vil bli trukket inn i arbeidet.» Det er dette som er bakgrunn for møtet hos Sysselmannen i 2009. At notatet fra møtet først ble skrevet forrige måned, tre år forsinket, kan skyldes treghet – men også følsomhet. Fordi alle partene er klar over at stenging fører til bråk, og vil vekke opp en slumrende konflikt.

Hundelivet har tatt seg voldsomt opp i området rundt Longyearbyen de ti siste årene, og da særlig innover Adventdalen. Dalen alle som bor i Longyearbyen er avhengig av, enten i jobbsammenheng eller som sted for rekreasjon. Antall hunder og snøskutere har vokst side om side, uten større konflikter. Beltefolket og hundefolket har funnet en slags balanse seg i mellom. Ja, ofte foretrekker hundefolket å bruke godt oppkjørte skuterspor framfor å tråkke eget.

Bolterdalen-Tverrdalen er hyppig brukt av sveafolket, men også av andre. Dalføret inngår i det store skuterfrie området som strekker seg over til østkysten, og hvor skutertrafikk tillates fram til 1. mars. Til tross for at det store området er stengt for skutere i den beste tiden turmessig, brukes det i liten grad av hundefolket. Todalen-Gangdalen løper parallelt med Bolterdalen-Tverrdalen, det ene er utrygt og lovlig – det andre trygt og ulovlig. Todalen er til tider skredfarlig. Derfor velger mange å kjøre trygt og ulovlig gjennom Bolterdalen, etter 1. mars. Annet alternativ finnes ikke.

Stenging av dalfører rundt Longyearbyen tvinger fram ulovligheter, særlig der hvor sunn fornuft kolliderer med rigide regelverk. Runden om Helvetiadalen erklæres med dette død og begravet. Og snart bryter det løs. Dette øredøvende lyset innover de hvite viddene.

Gjør deg klar. God helg!

Birger Amundsen

Powered by Labrador CMS